EESK stöder Europaåret för järnvägen 2021

Järnvägen bör ges en framträdande roll inom ramen för EU:s framtida rörlighet och bli det främsta transportsättet. EESK stöder därför med glädje Europeiska kommissionens förslag om att utropa 2021 till Europaåret för järnvägen.

I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i juli och som utarbetats av Alberto Mazzola framhåller kommittén att EU måste investera mer i järnvägen, i linje med målen i den europeiska gröna given, och samtidigt öka dess synlighet samt främja en debatt om passagerartransporter, bland annat med avseende på personer med nedsatt rörlighet, digitalisering och miljömässig hållbarhet.

Mot bakgrund av Europaåret för järnvägen 2021 kommer järnvägen att lyftas fram som ett utmärkt exempel på smart mobilitet och som ett innovativt och säkert transportslag, med målet att nå ut till den bredare allmänheten, i synnerhet ungdomar. Över hela Europa kommer projekt, debatter, evenemang, utställningar och initiativ att genomföras för medborgare, företag och myndigheter för att, med fokus på den EU-omfattande dimensionen, belysa varför tågresor är ett attraktivt och hållbart sätt att förflytta sig genom Europa.

Alberto Mazzola påpekade under plenarsessionen att detta initiativ också ”bör vara ett tillfälle att bättre, särskilt till unga européer, förmedla hur attraktiv en järnvägskarriär är genom att stödja gemensamma initiativ med arbetsmarknadens parter, universitet, den akademiska världen i stort samt europeiska ungdomsorganisationer”. (mp)