EGSO podržava Europsku godinu željeznice 2021.

U budućoj mobilnosti EU-a željeznica bi trebala zauzeti istaknuto mjesto i postati glavno prometno sredstvo. Stoga EGSO sa zadovoljstvom podržava prijedlog Europske komisije da se 2021. godina obilježi kao godina željeznice.

U mišljenju Odbora, koje je izradio Albert Mazzola i koje je usvojeno na srpanjskom plenarnom zasjedanju, navodi se da EU treba s jedne strane više ulagati u željeznice u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, a s druge povećati njihovu vidljivost otvaranjem rasprava o putničkim uslugama (uključujući za osobe sa smanjenom pokretljivošću), digitalizaciji i okolišnoj održivosti.

U kontekstu Europske godine željeznice 2021., željeznica će biti predstavljena kao izvrstan primjer pametne mobilnosti i inovativnog i sigurnog prijevoznog sredstva, a poduzet će se i koraci da se o njoj informira i šira publika, posebice mladi. Širom Europe organizirat će se projekti, rasprave, događanja, izložbe i inicijative kako bi se građanima, poduzećima i tijelima vlasti objasnilo zašto je željeznica privlačan i održiv način putovanja širom Europe i pritom naglasio njezin paneuropski aspekt.

Tijekom plenarnog zasjedanja g. Mazzola je napomenuo da bi tu inicijativu „trebalo iskoristiti da se pružanjem podrške zajedničkim inicijativama sa socijalnim partnerima, sveučilištima, akademskom zajednicom i europskim organizacijama mladih pruže bolje informacije o privlačnim mogućnostima zapošljavanja u sektoru željezničkog prometa, posebno za mlade Europljane." (mp)