ES nākotnes mobilitātē dzelzceļam ir jāieņem nozīmīga loma un jākļūst par galveno transporta veidu. Šā iemesla dēļ EESK ar gandarījumu atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu noteikt 2021. gadu par Dzelzceļa gadu.

Atzinumā, kas pieņemts jūlija plenārsesijā un ko izstrādājis Alberto Mazzola, Komiteja norāda, ka, no vienas puses, saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem Eiropas Savienībai ir vairāk jāiegulda dzelzceļā, bet, no otras puses, tas jāpopularizē, rosinot debates par pakalpojumiem, kas nodrošināmi pasažieriem — tostarp cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām —, digitalizāciju un vides ilgtspēju.

Pateicoties iespējai, ko 2021. gadā dos Eiropas Dzelzceļa gads, dzelzceļš plašākai sabiedrībai un it sevišķi jauniešiem tiks popularizēts gan kā primārais viedās mobilitātes piemērs, gan kā novatorisks un drošs transporta veids. Iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm domāti projekti, debates, pasākumi un iniciatīvas, ko, uzsverot dzelzceļa ES mēroga dimensiju, rīkos viscaur Eiropā, skaidros, kāpēc vilcieni ir pievilcīgs un ilgtspējīgs veids, kā ceļot pa Eiropu.

Uzstādamies plenārsesijā, Alberto Mazzola uzsvēra, ka šī iniciatīva varētu būt arī izdevība “labāk informēt sabiedrību, it īpaši Eiropas jauniešus, par karjeras iespējām dzelzceļa nozarē, šai nolūkā atbalstot iniciatīvas, ko kopīgi īsteno sociālie partneri, augstskolas, akadēmiskās aprindas un Eiropas jauniešu organizācijas.” (mp)