EESO podpira evropsko leto železnic 2021

Železnice bi morale v prihodnosti imeti pomembno vlogo pri mobilnosti v EU in postati osrednja oblika prevoza. Zato EESO z zadovoljstvom podpira predlog Evropske komisije, da se leto 2021 razglasi za leto železnic.

V mnenju, ki je bilo sprejeto na julijskem plenarnem zasedanju in ga je pripravil Alberto Mazzola, Odbor meni, da mora EU po eni strani več vlagati v železnice, ker je to skladno s cilji evropskega zelenega dogovora, po drugi strani pa mora izboljšati prepoznavnost železnic in sprožiti razpravo o potniških storitvah, ki bi zajemala tudi osebe z zmanjšano mobilnostjo, digitalizacijo in okoljsko vzdržnost.

V okviru evropskega leta železnic 2021 bodo železnice predstavljene kot prvovrsten primer pametne mobilnosti ter kot inovativen in varen načina prevoza, pri čemer bo cilj doseči širšo javnost, zlasti mlade. Projekti, razprave, dogodki, razstave in pobude, ki bodo organizirani po Evropi, bodo namenjeni državljanom, podjetjem in javnim organom, z njimi pa se bo pojasnjevalo, zakaj so železnice privlačna in trajnostna možnost potovanja po Evropi, pri čemer bo poudarjen vseevropski vidik.

Poročevalec Mazzola je na plenarnem zasedanju poudaril, da bi morala biti ta pobuda tudi „priložnost za boljše seznanjanje, zlasti mladih Evropejcev, s privlačnimi kariernimi potmi na železnici. V ta namen se lahko podprejo skupne pobude s socialnimi partnerji, univerzami, akademsko skupnostjo na splošno in evropskimi mladinskimi organizacijami“. (mp)