Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Napočil je naš trenutek!

Drage bralke in bralci,

letošnji dan Evrope 9. maja bo zaznamoval tudi začetek dolgo pričakovane konference o prihodnosti Evrope. To je edinstvena priložnost ne le za široko razpravo o tem, kako bi se morala EU razvijati, temveč tudi za to, da državljani na nacionalni, regionalni in lokalni ravni prevzamejo odgovornost za evropski projekt. Spodbujam vas, da izkoristite to priložnost.

Koledar dogodkov

7. maj 2021, Porto

socialni vrh

9. maj 2021

Dan Evrope 2021 in uradna otvoritev konference o prihodnosti Evrope

9. in 10. junij 2021, Bruselj

plenarno zasedanje EESO

„Vprašanje za ...“

„Vprašanje za ...“

V naši rubriki „Vprašanje za ...“ prosimo predsednike strokovnih skupin EESO, da odgovorijo na vprašanje, ki se nam zdi še zlasti aktualno.

Za aprilsko izdajo smo prosili Pietra Francesca De Lotta, predsednika posvetovalne komisije za spremembe v industriji (CCMI), da z bralci EESO info deli svoj pogled na preobrazbo industrije in
pravila zelenega dogovora.

 

Zagotavljanje zelenega in digitalnega prehoda povečuje odpornost, konkurenčnost in socialno pravičnost

EESO info: Kako in kdaj bi lahko prešli na bolj zeleno, bolj krožno in bolj digitalno industrijo in s tem uresničili cilje zelenega dogovora Evropske komisije? Kakšno vlogo imajo surovine pri tem?

Pietro Francesco De Lotto, predsednik CCMI: Ne glede na to, ali govorimo o četrti, peti ali celo šesti industrijski revoluciji, pogosto pride do javne razprave. Kljub različnim pogledom na to vprašanje je zagotovo to, da smo priča veliki revoluciji v industriji, ki prinaša dvojni izziv: doseči bolj zeleno in krožno gospodarstvo, hkrati pa tudi digitalno preobrazbo. Gre za revolucijo, ki jo vodi več dejavnikov: javno mnenje, občutljivost potrošnikov, svetovna konkurenca in potreba po prilagoditvi delovne sile novim modelom itd.

Uganite, kdo je naš gost...

Posebni gost

Vsak mesec predstavljamo posebnega gosta – osebnost, ki z nami deli svoje mnenje o aktualnih zadevah in prinese svež pogled, da si razširimo obzorja, najdemo navdih in postanemo pozornejši na svet, ki nas obdaja. V aprilu vam z veseljem predstavljamo Aurélie Vauthrin-Ledent, igralko, pisateljico in režiserko, ki poziva k ohranitvi kulture, saj je ta v našem življenju bistvena.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Kultura je, seveda, še kako bistvena!

Odkar sem se pred 40 leti, 28. marca 1981, rodila, še nikoli v mojem življenju beseda „bistvena“ ni bila tako pogosto povezana z besedo „kultura“ kot v tem obdobju zdravstvene in posledično gospodarske krize. Jasno je, da se bo po njej mnogo naših vrednot spremenilo. Na vseh področjih naše družbe si bomo morali zastaviti nova temeljna vprašanja.

Novice EESO

„Države članice se zelo trudijo, vendar bo treba še veliko narediti, preden bodo nacionalni načrti pripravljeni.“

V razpravi na plenarnem zasedanju EESO 25. marca je izvršni podpredsednik Evropske komisije za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis dejal, da je večina nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost še vedno v zgodnji fazi in da bo „treba narediti še veliko, preden bodo načrti dovolj zreli“. Opozoril je tudi, da ima trgovinska politika ključno vlogo pri ponovnem zagonu gospodarstva EU.

#YEYS2021: Evropska mladina se je lotila podnebnih izzivov

Dijaki iz celotne Evrope so izvršnemu podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu predali konkretne predloge podnebnih ukrepov, sprejetih na virtualnem vrhu mladih o podnebju, ki ga je 18. in 19. marca 2021 organiziral Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Sporočilo z dogodka EESO: „Če želite ustaviti podnebne spremembe, spremenite sistem.“

EESO je 20. marca gostil virtualni spremljevalni dogodek v povezavi z dogodkom „Vaša Evropa, vaš glas!“ (YEYS), z naslovom Designing Systemic Change (Snovanje sistemskih sprememb). Na njem je sodelovalo več strokovnjakov, aktivistov in vplivnežev, ki so posredovali svoje znanje in izkušnje glede podnebnih ukrepov z vidika sistemskih sprememb.

Osrednja vloga EESO v celoti priznana na konferenci o prihodnosti Evrope

Evropski ekonomsko-socialni odbor je bil povabljen k sodelovanju v ključnem organu konference, ki bo začrtal pot prihodnjega razvoja EU.

EESO se loteva izzivov dela na daljavo

Med prvo omejitvijo gibanja zaradi pandemije COVID-19 je število delavcev v EU, ki so opravljali delo na daljavo, poskočilo s 5 % na 40 %. Leto pozneje delo na daljavo ostaja, vendar je zaenkrat še težko ustrezno oceniti njegov vpliv na delodajalce, zaposlene in družbo kot celoto. EESO poudarja potrebo po več raziskavah in dolgoročni perspektivi, da bi izkoristili prednosti te oblike dela in zmanjšali tveganja, ki jih prinaša.

Skrajni čas za okrepljeno politično ukrepanje EU na področju invalidnosti

EESO je 24. marca gostil razpravo o novi strategiji o pravicah invalidov, ki jo je pred kratkim objavila Evropska komisija. Razprave se je udeležila tudi komisarka za enakost Helena Dalli.

Železniški promet EU – Evropsko leto železnic 2021 je pravi čas za spremembe

Železniški promet še ni dosegel dokončnega političnega, regulativnega in kulturnega napredka, čeprav je 25 let liberalizacije precej pripomoglo k odpiranju trgov in uresničevanju tehnične harmonizacije. To je glavno sporočilo mnenja o enotnem evropskem železniškem območju, ki je bilo sprejeto na marčevskem plenarnem zasedanju EESO.

Energetski prehod – EU mora ukrepati hitreje

Če želimo do leta 2050 uresničiti podnebne in energetske cilje EU, moramo bistveno pospešiti uresničevanje energetske unije. To je v nedavnem mnenju zapisal EESO, ki opozarja, da bi bilo nevarno, če bi pri tem spregledali socialni in gospodarski položaj posameznih držav članic.

Nova strategija Komisije za reševanje problema nedonosnih posojil ni primerna za obdobje COVID-19

EESO pozdravlja novi akcijski načrt o nedonosnih posojilih, vendar meni, da v njem ni novih predlogov, ki bi ustrezali obdobju pandemije COVID-19. Tako se mora Evropa z izrednimi razmerami spoprijeti s pravili, napisanimi za običajne čase.

EESO predlaga ukrepe za podporo naložbam v pridobivanje in recikliranje kritičnih surovin

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje, v katerem predlaga podporo naložbam v raziskovanje in pridobivanje kritičnih surovin ter uporabo sekundarnih materialov iz odpadkov, saj je to bistveno za zeleni prehod v EU.

EESO poziva k natančnejšim in bolj usklajenim pogojem za bolj trajnostno življenjski cikel baterij v EU

EESO je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje, ki predlaga vzpostavitev natančnejših in bolje delujočih mehanizmov in instrumentov upravljanja, v kar je treba vključiti vse deležnike. Po mnenju EESO bi to lahko prispevalo k razvoju okvira Unije, ki bi zajemal celoten življenjski cikel baterij v EU.

Evropski raziskovalni prostor: EESO ocenjuje njegovo prenovo kot pravi New Deal za raziskave in razvoj v Evropi

Evropska komisija z novim konceptom odločno dokazuje, da bo naredila konec zaostanku Evrope v primerjavi z ZDA in Azijo na področju temeljnih in uporabnih raziskav, patentov ter visokotehnoloških izdelkov in storitev. Tako je zapisal EESO v poročilu, ki ga je sprejel na marčevskem plenarnem zasedanju.

Prihodnost Evrope bo odvisna od naše obravnave podeželja

Podeželje mora postati privlačnejše za mlade in podjetja. To bo izboljšalo kakovost življenja vseh Evropejcev in jim omogočilo, da sami izberejo, kje želijo živeti in delati. To je eden od ključnih sklepov razprave z naslovom Za celostno strategijo za trajnostni razvoj podeželja in mest, ki je potekala 8. marca na sedežu EESO.

Skrajni čas za uresničitev Unije enakosti

Države članice morajo z zbiranjem podrobnih podatkov in sprejetjem ustreznih ukrepov poskrbeti za učinkovito uresničevanje akcijskega načrta EU za boj proti rasizmu ter si prizadevati za razkritje rasizma in etnične diskriminacije, ki sta se med pandemijo COVID-19 v Evropi povečala.

Zahodni Balkan – „manjkajoči del“ evropske sestavljanke

Na marčevskem plenarnem zasedanju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je potekala razprava s komisarjem za sosedstvo in širitev Olivérjem Várhelyijem o stanju pristopnega procesa partneric z Zahodnega Balkana. Člani EESO so izrazili prepričanje, da je njihovo vključevanje v EU geostrateška naložba v mir in gospodarsko rast.

Odkrijte, kaj lahko EESO stori za vas – NOVA IZDAJA

V novi izdaji te brošure je jedrnata in posodobljena predstavitev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora kot edinstvenega foruma za posvetovanje, dialog in doseganje soglasja med predstavniki iz vseh različnih sektorjev organizirane civilne družbe, vključno z delodajalci, sindikati in skupinami, kot so poklicna in skupnostna združenja, mladinske organizacije, ženske skupine, potrošniki, okoljevarstveniki in mnogi drugi.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier 1. maja odhaja. Dragi David, tvoji sodelavci iz službe za medije se ti zahvaljujemo za zadovoljstvo, ki smo ga občutili pri delu s teboj, odličnost, s katero si opravljal svoje naloge, velikodušnost, ki si jo kazal v osebnih in poklicnih odnosih, ter tvoj čut za sporazumevanje z ljudmi.

Isabel Caño Aguilar, nekdanja podpredsednica, pristojna za komuniciranje (2018–2020): „Tiskovni predstavnik s kančkom galicijske ironije“

Z Davidom Gippinijem sem veliko sodelovala in pripravila številne intervjuje. Spoznala sem ga leta 2018 in takoj se mi je zazdelo, da je resen človek. Njegovi prispevki so bili vedno ustrezni in zelo dobro pripravljeni, poleg tega zelo hitro razmišlja.

Novice skupin

Našo socialno Evropo lahko okrepimo le s trajnostnim okrevanjem gospodarstva

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Člani skupine delodajalcev so se pred socialnim vrhom v Portu, ki bo naslednji mesec, sešli s komisarjem za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom. Med odkrito in odprto razpravo je predsednik skupine delodajalcev Stefano Mallia poudaril, da mora gospodarstvo hitro okrevati, vendar bo to mogoče le, če bodo podjetja imela pravo poslovno okolje, da bodo lahko konkurenčna, ustvarjala delovna mesta in s tem zagotavljala blaginjo našim družbam.

 

Ustrezne minimalne plače so bistvene za socialno kohezijo

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Ustrezne minimalne plače so bistvene za socialno kohezijo in odpravljanje revščine zaposlenih ter neenakosti. Pa vendar mnogi v Evropi, še posebej prekarni delavci, delajo v zelo težkih razmerah. V nekaterih državah so kolektivna pogajanja dovolj močna, da zagotavljajo dobre delovne pogoje, vendar to ne drži za vse države.

Organizacije civilne družbe morajo biti gonilna sila družbenih in gospodarskih sprememb po pandemiji COVID-19

Pripravila skupina EESO Raznolikost Evrope

Na nedavni konferenci skupine Raznolikost Evrope so predstavniki civilne družbe pozvali svoje organizacije, naj politikom povedo, v kakšni družbi želijo ustvarjati in živeti.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Dan Evrope 2021

V EESO tradicionalno praznujemo dan Evrope z odpiranjem svojih vrat za javnost. Letos so državljani iz vse Evrope in sveta zaradi krize zaradi COVID-19 vabljeni, da varno, virtualno, odkrivajo našo hišo civilne družbe.