Krajiny zapojené do procesu rozširovania

This page is also available in

EHSV sa aktívne angažuje v procese rozširovania EÚ a vypracoval dvojaký prístup – regionálny a bilaterálny – pre vzťahy s organizáciami občianskej spoločnosti v krajinách zahrnutých do procesu rozširovania.

Pokiaľ ide o regionálny prístup, monitorovací výbor pre západný Balkán – stály vnútorný orgán EHSV – je hlavným nástrojom na koordináciu činnosti EHSV v tomto regióne. Fórum občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu organizované každé dva roky je súčasťou činnosti monitorovacieho výboru.

EHSV pracuje aj na bilaterálnej úrovni s krajinami západného Balkánu a s Tureckom. Na základe asociačných dohôd medzi týmito krajinami a EÚ s cieľom zapojiť organizácie občianskej spoločnosti do predvstupového a prístupového procesu EHSV vytvoril tri spoločné orgány so zástupcami občianskej spoločnosti – s Tureckom, Čiernou Horou a Srbskom. Každý orgán sa skladá z rovnakého počtu členov z EHSV a partnerskej krajiny a stretáva sa dvakrát do roka.

EHSV udržiava pravidelné kontakty a organizuje spoločné činnosti s organizáciami občianskej spoločnosti v krajinách zahrnutých do procesu rozširovania, s ktorými dosiaľ nebol vytvorený žiadny spoločný orgán zástupcov občianskej spoločnosti.

Činnosť spoločných orgánov je sprevádzaná prípravou stanovísk EHSV o predvstupových a prístupových procesoch jednotlivých krajín, ako aj o témach regionálneho záujmu.

Displaying 11 - 20 of 27

Pages

09/12/2021
News

The 51st Western Balkans Follow-up Committee meeting, held on 3 December 2021, placed conflict resolution and normalisation of relations between Kosovo* and Serbia in the spotlight. The meeting, presided by Ionuţ Sibian, hosted prominent speakers from the ranks of EU officials, Western Balkans experts, as well as civil society representatives from the local communities, all of whom agreed that EU-facilitated dialogue was the only way to move forward.

01/03/2021
News

Members of the European Economic and Social Committee (EESC) and representatives of the Montenegrin organised civil society held on the 1st March the 14th meeting of the EU-Montenegro Joint Consultative Committee (JCC), which took place online. Members of the JCC adopted a joint declaration urging the EU to assist Montenegro to face the devastating consequences of the COVID-19 pandemic in the country.

26/03/2020
News

The European Economic and Social Committee (EESC) has strongly supported the enlargement of the European Union to the six Western Balkans countries provided they fulfil all the necessary criteria for membership. In the aftermath of the Council's non-decision to open accession negotiations with Albania and North Macedonia in October 2019, we have reacted swiftly by adopting, on 31 October, a Resolution expressing our profound disappointment by the lack of unanimity from the Member States. The EESC has since been committed to working closely and intensively with the civil society in the Western Balkans to support and reassure them that their place is in the European Union.

12/06/2019
News

The EU-Montenegro Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) held a meeting in Podgorica on June 7 to discuss the state of play in Montenegro's EU accession negotiations. The members of the JCC agreed on a joint declaration, which calls on the EU institutions to continue to be supportive of the EU enlargement policy after the European elections in May 2019 and on the Montenegrin authorities to produce tangible results in the areas of rule of law, media freedom, fight against organised crime and corruption.

10/04/2019
News

Civil society representatives from both the EU and Turkey called on Turkish authorities to undertake major reforms in the fields of rule of law and human rights as a prerequisite to resume accession negotiations with the EU. This was one of the main conclusions of the 38th meeting of the EU-Turkey Joint Consultative Committee (JCC) held in Brussels on 8 and 9 April, which also agreed on the important role of the JCC as an open channel for exchanges at civil society level.

23/03/2017
News

The importance of Social Dialogue, the role of employers' organisations, the economic situation in the Balkan countries, progress in the accession process and current political challenges:  these were main topics of the discussions at the Balkan Employers' Round Table that took place in Ljubljana, Slovenia, on 22 March 2017. The event brought together representatives of employers' organisations from former Yugoslavia (Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and the Former Yugoslavian Republic of Macedonia).

25/05/2022
Press Release
Reference number: 
26/2022

On 24 May in Sarajevo, the EESC's Western Balkans Follow-up Committee held its yearly external meeting - for the first time since the COVID-19 pandemic - to meet with civil society organisations (CSOs) in Bosnia and Herzegovina and discuss their role and concerns regarding the current situation. The conclusions will be conveyed to the country's political authorities and to the EU institutions.

 

31/10/2019
Press Release
Reference number: 
44/2019

EESC criticises European Council decision to deny the opening of accession negotiations with North Macedonia and Albania

The European Economic and Social Committee (EESC) is deeply disappointed about EU leaders' decision to further postpone opening accession negotiations with North Macedonia and Albania at the European Council of 17-18 October, due to the lack of unanimity between the Member States.

Pages