Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT) - Related Publications and other work