Egységes piac

Az egységes piac talán az egyik legfontosabb uniós vívmány, de még mindig nem gördítettünk el minden akadályt az útjából. Az egységes piac 1992. évi elindítása óta az EGSZB aktívan részt vesz azokban a törekvésekben, melyek e piac teljes működőképességét és ezzel az európai polgárok javát szolgálják.

A digitális egységes piacnak köszönhetjük az európai projekt néhány legnyilvánvalóbb előnyét és azt is, hogy újra összekapcsolja a polgárokat az EU-val, hiszen egy zökkenőmentes, online, határon átnyúló piacot hoz létre.