Press releases

Pages

Displaying 71 - 80 of 332
25/09/2019
Reference number: 
39/2019

The September plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC) hosted a debate during which the Committee's president, Luca Jahier, reiterated his priorities for the future of Europe and the European Parliament vice-president, Klára Dobrev, presented the Parliament's focus for the 2019-2024 legislature.

29/08/2019
Reference number: 
37/2019

Konečný termín na predloženie prihlášok: 6. september

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzýva organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov v celej Európskej únii, aby sa uchádzali o jeho prestížnu Cenu pre občiansku spoločnosť. Tento rok sa ňou oceňujú iniciatívy, ktoré bojujú proti rodovým stereotypom presadzovaním rovnakých príležitostí pre ženy a mužov a ich rovnakého zaobchádzania vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života.

18/07/2019
Reference number: 
35/2019

The 18 July plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC) in Brussels played host to PR 35/2019, Finland's Minister of Social Affairs and Health, who presented the programme of the Finnish EU presidency. This includes a special focus on sustainability and the wellbeing of citizens. Minister Pekonen also listed enhancing the rule of law and EU values among its other priorities.

08/07/2019
Reference number: 
34/2019

Corporate taxes could the the most harmful form of taxation to economic growth. Contrary to public perception, there has been no reduction in corporate tax revenues in relation to GDP in the last 40 years. Countries that have reduced their corporate tax rates in recent years have seen increases in investment in the following years. There is no race to the bottom, rather to a middle range of some 20% corporate tax rate and revenues are stable or even increasing.

11/06/2019
Reference number: 
29/2019

Podľa novej štúdie, ktorú dal vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor, vytvárajú cezhraničné služby nové pracovné miesta a hospodársky rast. Majú pozitívny vplyv na všetky krajiny EÚ aj na rôzne typy pracovných miest, náročné na pracovnú silu i na vedomosti. Štúdia dokazuje, že pre hospodárstvo EÚ je prospešné nezavádzať prísnejšiu reguláciu na vnútornom trhu s cezhraničnými službami Znížením podielu cezhraničných služieb o 1 % by hospodárstvo EÚ prišlo približne o 8 miliárd EUR.

Pages