EHSV diskutuje o výzvach pre oceliarsky priemysel EÚ

Poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI) 9. novembra v rámci stretnutia na diaľku diskutovala o oceliarskom priemysle EÚ. Diskusia, ktorú viedol nový predseda CCMI Pietro Francesco De Lotto, sa zamerala na otázky týkajúce sa nadmernej kapacity a dekarbonizácie v medzinárodnom oceliarskom priemysle. Rečníci sa venovali výzvam, ktorým čelí európsky oceliarsky priemysel: plán obnovy po pandémii COVID-19, dekarbonizácia výrobných procesov, ochranné opatrenia EÚ a obchod.

Oceľ je dôležitou komoditou vo všetkých vyspelých a rozvojových krajinách. Pandémia COVID-19 vyvolala otázky týkajúce sa celosvetovej závislosti od dodávateľského reťazca, najmä ak sú mnohé krajiny závislé len od jednej krajiny.

Nadmerná výrobná kapacita čínskeho oceliarskeho priemyslu je zdrojom obáv, keďže Čína v súčasnosti ovláda viac ako polovicu svetového trhu. Spojené štáty v roku 2018 zaviedli protekcionistické dane, aby americká ekonomika bola menej závislá od čínskych materiálov. Toto opatrenie vážne poškodilo trh EÚ, pretože USA sú dôležitým nákupcom ocele vyrábanej v EÚ.

Krajiny na celom svete sa zároveň usilujú znížiť objem svojich emisií skleníkových plynov a predkladá sa čoraz väčší počet iniciatív zameraných na prechod na obehové hospodárstvo.

Pietro Francesco De Lotto na záver diskusie uviedol, že „musíme zabezpečiť konkurencieschopnosť oceliarskych odvetví, ktoré dodržiavajú environmentálne normy potrebné na túto transformáciu, no čelia konkurencii z iných regiónov sveta, kde takéto normy neexistujú alebo sú nedostatočné. To sa vzťahuje aj na pracovné podmienky a pracovné práva.“

EHSV preto požaduje rovnaké podmienky pre vyvážajúcich výrobcov z EÚ aj z tretích krajín. (tk/ks)