Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) vedla dne 9. listopadu v rámci své schůze na dálku diskusi na téma ocelářského průmyslu EU Vedl ji Pietro Francesco De Lotto, nový předseda CCMI, a členové se v ní zaměřili na otázky nadměrné kapacity a dekarbonizace mezinárodního ocelářského průmyslu. Řečníci se zabývali výzvami, kterým čelí evropský ocelářský průmysl: plánem na podporu oživení v období po skončení pandemie COVID-19, dekarbonizací výrobních procesů, ochrannými opatřeními EU a obchodem.

Ocel je nepostradatelným zbožím ve všech vyspělých i rozvojových zemích. Pandemie COVID-19 vyvolala otázky ohledně závislosti na globálním dodavatelském řetězci, a to zvláště za situace, kdy je mnoho států závislých pouze na jedné zemi.

Nadprodukce čínského ocelářského průmyslu je zdrojem obav, jelikož Čína nyní dominuje více než polovině světového trhu. Spojené státy zavedly v roce 2018 protekcionistické daně, aby americké hospodářství bylo méně závislé na čínských materiálech. Toto opatření v konečném důsledku vážně poškodilo trh EU, protože USA jsou důležitým odběratelem oceli vyráběné v EU.

Státy po celém světě se současně snaží snížit své emise skleníkových plynů a stále více iniciativ podporuje přechod na oběhové hospodářství.

„Musíme zajistit konkurenceschopnost odvětví ocelářského průmyslu, která dodržují environmentální normy nezbytné pro tento přechod, ale která zároveň čelí konkurenci z jiných regionů světa, kde takovéto normy neexistují, nebo jsou nedostatečné,“ uvedl Pietro Francesco De Lotto na závěr diskuse. „To se týká také norem, jež upravují pracovní podmínky a práva pracujících.“

EHSV proto požaduje rovné podmínky pro výrobce, kteří vyvážejí své zboží z Evropy i ze třetích zemí. (tk/ks)