Η ΕΟΚΕ εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χαλυβουργία της ΕΕ

Στις 9 Νοεμβρίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) πραγματοποίησε εξ αποστάσεως συνεδρίαση για να συζητήσει σχετικά με τη χαλυβουργία της ΕΕ. Η συζήτηση που διεξήχθη υπό την προεδρία του κ. Pietro Francesco De Lotto, του νέου προέδρου της CCMI, επικεντρώθηκε στα ζητήματα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και της απανθρακοποίησης της διεθνούς χαλυβουργίας. Οι ομιλητές εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χαλυβουργία της ΕΕ, όπως το σχέδιο ανάκαμψης μετά τη νόσο COVID-19, η απανθρακοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, τα μέτρα διασφάλισης της ΕΕ και το εμπόριο.

Ο χάλυβας αποτελεί βασικό αγαθό σε όλες τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πανδημία COVID-19 ήγειρε ερωτήματα σχετικά με την εξάρτηση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως στις περιπτώσεις όπου πολλές χώρες εξαρτώνται από μόνο μία χώρα.

Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της κινεζικής χαλυβουργίας αποτελεί πηγή ανησυχίας, καθώς η Κίνα κυριαρχεί σε πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς. Το 2018, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέσπισαν φόρους προστατευτικού χαρακτήρα με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της αμερικανικής οικονομίας από κινεζικά υλικά. Το μέτρο αυτό κατάφερε σοβαρό πλήγμα στην αγορά της ΕΕ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό πελάτη του χάλυβα που παράγεται στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, διάφορες χώρες ανά τον κόσμο καταβάλλουν προσπάθειες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τους, ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο αριθμός των προτεινόμενων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία.

Εν κατακλείδι, ο κ. De Lotto δήλωσε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των τομέων του χάλυβα που τηρούν τα απαραίτητα γι’ αυτήν τη μετάβαση περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από άλλες περιοχές του κόσμου, όπου αυτά τα πρότυπα είναι ανύπαρκτα ή ανεπαρκή. Αυτό ισχύει επίσης για τα πρότυπα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα».

Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ ζητεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών-εξαγωγέων της ΕΕ και των τρίτων χωρών. (tk/ks)