EKES debatuje nad wyzwaniami dla przemysłu stalowego UE

Dnia 9 listopada Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) dyskutowała zdalnie na temat przemysłu stalowego UE. Dyskusja pod przewodnictwem nowego przewodniczącego CCMI Pietra Francesca De Lotta skupiła się na kwestiach nadwyżki zdolności produkcyjnych i obniżenia emisyjności w międzynarodowym przemyśle stalowym. Prelegenci poruszyli kwestię wyzwań stojących przed europejskim przemysłem stalowym: planu odbudowy po pandemii COVID-19, dekarbonizacji procesów produkcji, unijnych środków ochronnych i handlu.

Stal jest surowcem podstawowym we wszystkich krajach rozwiniętych i rozwijających się. Pandemia COVID-19 obnażyła kruchość globalnych łańcuchów dostaw, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele krajów zależnych jest od jednego dostawcy.

Nadprodukcja chińskiego przemysłu stalowego jest powodem do zaniepokojenia, gdyż Chiny zdominowały obecnie ponad połowę światowego rynku. W 2018 r. Stany Zjednoczone wprowadziły protekcjonistyczne podatki, aby zmniejszyć zależność swojej gospodarki od chińskich surowców. Środek ten okazał się jednak bardzo szkodliwy dla rynku UE, gdyż USA są istotnym importerem stali produkowanej w UE.

Jednocześnie kraje na całym świecie podejmują wysiłki, by zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, i pojawia się coraz więcej inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Musimy zapewnić konkurencyjność sektorów stalowych, które respektują normy ochrony środowiska niezbędne do tej transformacji i konkurują równocześnie z innymi regionami świata, w których takie normy nie istnieją lub są nieodpowiednie” – podsumował debatę Pietro Francesco De Lotto. „Dotyczy to również norm w zakresie warunków pracy i praw pracowniczych”.

Dlatego też EKES apeluje o stworzenie równych warunków działania dla producentów z Europy i państw trzecich. (tk/ks)