Tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI) kogunes 9. novembril kaugaruteluks ELi terasetööstuse üle. CCMI vastse esimehe Pietro Francesco De Lotto juhtimisel toimunud arutelul keskenduti rahvusvahelise terasetööstuse liigse tootmisvõimsuse ja CO2 heite vähendamise küsimustele. Sõnavõtjad käsitlesid Euroopa terasetööstuse probleeme: COVID-19 järgset taastekava, tootmisprotsesside CO2 heite vähendamist, ELi kaitsemeetmeid ja kaubandust.

Teras on oluline kaup kõigis arenenud ja arenguriikides. COVID-19 pandeemia on tekitanud küsimusi seoses sõltuvusega ülemaailmsest tarneahelast, iseäranis olukorras, kus palju riike sõltub ühestainsast riigist.

Muret teeb Hiina terasetööstuse ületootmine, sest Hiina domineerib praeguseks rohkem kui poolt maailmaturust. 2018. aastal kehtestasid Ameerika Ühendriigid protektsionistlikud maksud, et vähendada Ameerika majanduse sõltuvust Hiina materjalidest. See meede kahjustas kokkuvõttes tugevasti ELi turgu, sest USA on ELis toodetud terase oluline tarbija.

Samal ajal pingutavad riigid kogu maailmas, et vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkogust, ja esitatakse üha enam algatusi ringmajanduse poole liikumiseks.

„Peame tagama selliste terasesektorite konkurentsivõime, kus järgitakse selleks üleminekuks vajalikke keskkonnastandardeid, kuid millega konkureerivad teised maailma piirkonnad, kus selliseid standardeid ei ole või on need ebapiisavad,“ ütles De Lotto arutelu lõpetuseks. „See kehtib ka töötingimuste ja töötajate õiguste standardite kohta.“

Seepärast kutsub komitee üles looma võrdseid võimalusi nii Euroopa kui ka kolmandate riikide eksportivatele tootjatele. (tk/ks)