Den 9. november mødtes Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) til en onlinedebat om EU's stålindustri. Debatten, der blev ledet af Pietro Francesco De Lotto, den nye formand for CCMI, fokuserede på spørgsmålet om overkapacitet og dekarbonisering i den internationale stålindustri. Talerne kom ind på de udfordringer, som den europæiske stålindustri står over for: genopretningsplanen efter covid-19, dekarbonisering af produktionsprocesser, EU's beskyttelsesforanstaltninger og handel.

Stål er et vigtigt produkt i alle udviklede lande og udviklingslandene. Covid-19-pandemien har rejst spørgsmål om den globale afhængighed af forsyningskæden, navnlig når mange lande er afhængige af ét enkelt land.

Overproduktionen i den kinesiske stålindustri er en kilde til betænkelighed, idet Kina nu dominerer mere end halvdelen af verdensmarkedet. I 2018 indførte USA protektionistiske skatter, således at den amerikanske økonomi var mindre afhængig af kinesiske materialer. Dette tiltag endte med at skade EU's marked i alvorlig grad, da USA er en vigtig kunde for stål produceret i EU.

Samtidig bestræber forskellige lande rundt omkring i verden sig på at mindske deres drivhusgasemissioner, og et stigende antal initiativer fremføres med henblik på at bevæge sig i retning af en cirkulær økonomi.

"Vi er nødt til at sikre konkurrenceevnen hos de stålsektorer, der opfylder de miljøstandarder, som er nødvendige for denne overgang, men oplever konkurrence fra andre regioner i verden, hvor sådanne standarder enten er ikke-eksisterende eller utilstrækkelige", sagde Pietro Francesco De Lotto, idet han afrundede debatten. "Dette gælder også standarder for arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder".

Derfor efterlyser EØSU lige vilkår for europæiske producenter og eksporterende producenter fra tredjelande. (tk/ks)