Posvetovalna komisija za spremembe v industriji (CCMI) je 9. novembra na seji na daljavo razpravljala o jeklarski industriji EU. V razpravi, ki ji je predsedoval novi predsednik CCMI Pietro Francesco De Lotto, so se člani komisije osredotočili na vprašanja presežnih zmogljivosti in razogljičenja v mednarodnem jeklarstvu. Govorniki so spregovorili o izzivih, s katerimi se sooča evropska jeklarska industrija: načrt okrevanja po COVID-19, razogljičenje proizvodnih procesov, zaščitni ukrepi EU in trgovina.

Jeklo je osnovna dobrina v vseh razvitih državah in državah v razvoju. Pandemija COVID-19 je sprožila vprašanja o odvisnosti v globalni dobavni verigi, predvsem zato, ker so številne države odvisne od ene same.

Prekomerna proizvodnja kitajske jeklarske industrije vzbuja zaskrbljenost, saj Kitajska zdaj obvladuje več kot polovico svetovnega tržišča. Združene države Amerike so leta 2018 uvedle zaščitniške tarife, da bi zmanjšale odvisnost svojega gospodarstva od kitajskih surovin. Ameriški ukrep je močno prizadel evropski trg, saj so ZDA pomemben kupec jekla, izdelanega v EU.

Obenem si države po vsem svetu prizadevajo zmanjšati svoje emisije toplogrednih plinov in pojavlja se vse več pobud v smeri krožnega gospodarstva.

Pietro Francesco De Lotto je razpravo sklenil z besedami: „Zagotoviti moramo konkurenčnost jeklarskih sektorjev, ki spoštujejo okoljske standarde, potrebne za prehod, hkrati pa se soočajo s tekmeci iz drugih regij sveta, ki takšnih standardov ne poznajo ali ti niso zadostni. To velja tudi za standarde glede delovnih pogojev in pravic delavcev.“

EESO se zato zavzema za vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za evropske in neevropske proizvajalce izvoznike. (tk/ks)