Reakcia na koronavírus: EHSV vyzýva na rýchle schválenie plánu EÚ na obnovu

EÚ musí urobiť viac pre zotavenie sa z pandémie spôsobenej koronavírusom, pričom musí konať rýchlo, preukázať solidaritu a ambicióznu víziu budúcnosti Európy. V troch stanoviskách prijatých na júlovom plenárnom zasadnutí a pozičnom dokumente výbor vyjadruje svoju podporu a vyzýva na urýchlené schválenie návrhov na obnovu, ktoré predložila Európska komisia vrátane revidovaného rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Konkrétne v záujme čo najskôr oživiť európske hospodárstvo stanovisko, ktoré vypracovali Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio a Petr Zahradník, podporuje iniciatívu Komisie Next Generation EU ako osobitný nástroj rýchleho a účinného konania. Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, EHSV podporuje iniciatívu Komisie REACT-EU a v pozičnom dokumente, ktorý vypracoval Antonello Pezzini, odporúča odstrániť všetky prípadné a zbytočné administratívne prekážky a záťaže, tak vo vnútroštátnej, ako aj v európskej verejnej správe, a okamžité predbežné financovanie členských štátov vo výške najmenej 70% zdrojov na rok 2020.

S cieľom podporiť ekologickú a digitálnu transformáciu, stanovisko, ktoré vypracoval Dimitris Dimitriadis, podporuje návrhy Komisie na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ po vypuknutí krízy súvisiacej s ochorením COVID-19, a to poskytovaním priamej rozsiahlej finančnej podpory členským štátom na verejné investície a reformy. Nakoniec, v stanovisku Ronnyho Lannoa, EHSV víta navrhované posilnenie programu InvestEU a vytvorenie doplnkového Nástroja na podporu platobnej schopnosti na pomoc podnikom vo fáze oživenia. (mp)