EU mora učiniti više za oporavak od pandemije koronavirusa, i to brzo, uz solidarnost i ambicioznu viziju budućnosti Europe. U trima mišljenjima usvojenima na srpanjskom plenarnom zasjedanju i u dokumentu o stajalištu Odbor izražava svoju potporu i poziva na hitno odobravanje prijedloga Europske komisije za oporavak, uključujući revidirani proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Konkretno, u mišljenju koje su izradili Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio i Petr Zahradník izražava se podrška Komisijinoj inicijativi „Next Generation EU“, koja predstavlja specifičan instrument za brzo i djelotvorno djelovanje usmjereno na hitan oporavak europskog gospodarstva. Kad je riječ o kohezijskoj politici, EGSO izražava podršku Komisijinoj inicijativi „REACT-EU“ te u dokumentu o stajalištu koji je izradio Antonello Pezzini preporučuje da se uklone sve moguće nepotrebne administrativne prepreke i opterećenja, i u nacionalnim i u europskim javnim upravama, kao i da se državama članicama smjesta odobri pretfinanciranje s barem 70 % sredstava za 2020.

U cilju podupiranja zelene i digitalne tranzicije, u mišljenju koje je izradio Dimitris Dimitriadis izražava se podrška prijedlogu Komisije da se nakon krize izazvane COVID-om 19 gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija EU-a promiče pružanjem izravne opsežne financijske potpore državama članicama za javna ulaganja i reforme. Naposljetku, u mišljenju koje je sastavio Ronny Lannoo EGSO pozdravlja predloženo jačanje programa InvestEU i uvođenje dopunskog instrumenta za potporu solventnosti kako bi se poduzećima pomoglo u fazi oporavka. (mp)