UE trebuie să facă mai mult pentru redresarea în urma pandemiei de coronavirus și să acționeze rapid, dând dovadă de solidaritate și de o viziune ambițioasă pentru viitorul Europei. În trei avize adoptate în sesiunea plenară din iulie și într-un document de poziție, Comitetul își manifestă sprijinul pentru propunerile în materie de redresare prezentate de Comisia Europeană și solicită aprobarea lor rapidă, inclusiv a bugetului UE revizuit pentru perioada 2021-2027.

În special pentru a revitaliza economia europeană, avizul elaborat de Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio și Petr Zahradník susține inițiativa „Next Generation EU”, ca instrument specific care permite o intervenție promptă și eficace. În ceea ce privește politica de coeziune, CESE sprijină inițiativa REACT-EU a Comisiei, iar în documentul de poziție pe această temă elaborat de Antonello Pezzini, recomandă eliminarea tuturor barierelor și sarcinilor administrative posibile și inutile, atât la nivelul administrațiilor publice naționale, cât și al celor europene, precum și prefinanțarea imediată a statelor membre cu cel puțin 70 % din resursele aferente anului 2020.

Pentru a sprijini tranzițiile ecologică și digitală, avizul elaborat de Dimitris Dimitriadis sprijină propunerile Comisiei de promovare a coeziunii economice, sociale și teritoriale a UE în perioada de după criza provocată de COVID-19, prin acordarea unui sprijin financiar direct la scară largă statelor membre pentru realizarea de investiții și reforme publice. Nu în ultimul rând, în avizul elaborat de Ronny Lannoo, CESE salută propunerea de consolidare a programului InvestEU și crearea Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, cu rol complementar, pentru a sprijini întreprinderile aflate în faza de redresare. (mp)