Eiropas Savienībai ir aktīvāk jārūpējas par atveseļošanu pēc koronavīrusa pandēmijas un tas jādara nekavējoties, apliecinot solidaritāti un tālejošu redzējumu par Eiropas nākotni. Trijos jūlija plenārsesijā pieņemtajos atzinumos un nostājas dokumentā Komiteja pauž atbalstu nekavējošai Komisijas ierosināto atveseļošanas priekšlikumu, kā arī pārskatītā 2021.-2027. gada budžeta pieņemšanai.

Ar mērķi pēc iespējas ātrāk aktivizēt Eiropas ekonomiku Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio un Petr Zahradník ir sagatavojuši atzinumu, kurā viņi atbalsta Eiropas Komisijas iniciatīvu “Next Generation EU” kā konkrētu instrumentu raitai un efektīvai darbībai. Domājot par kohēzijas politiku, EESK atbalsta Komisijas iniciatīvu REACT-EU un nostājas dokumentā, kuru apkopojis Antonello Pezzini, tā iesaka novērst visus iespējamos un nevajadzīgos administratīvos šķēršļus un apgrūtinājumus gan valstu, gan Eiropas publiskajā pārvaldē, kā arī nekavējoties priekšfinansēt dalībvalstis ar vismaz 70 % resursu 2020. gadam.

Lai veicinātu zaļu un digitālu pāreju, Dimitris Dimitriadis savā atzinumā atbalsta Komisijas priekšlikums par Eiropas Savienības ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšanu pēc COVID-19 krīzes. Viņa skatījumā ir jāsniedz dalībvalstīm tieša plaša mēroga finansiāla palīdzība publisko investīciju un reformu īstenošanai. Ronny Lannoo sagatavotajā atzinumā EESK atzinīgi vērtē ierosinājumu stiprināt programmu InvestEU un izveidot komplementāru Maksātspējas atbalsta instrumentu, lai palīdzētu uzņēmumiem atveseļošanas posmā. (mp)