ES turi dėti daugiau pastangų, kad atsigautų po koronaviruso pandemijos, ir tai reikia daryti greitai, parodant solidarumą ir plataus užmojo Europos ateities viziją. Liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimtose trijose nuomonėse ir pozicijos dokumente Komitetas reiškia paramą Europos Komisijos pateiktiems pasiūlymams dėl ekonomikos gaivinimo, įskaitant persvarstytą 2021–2027 m. ES biudžetą, ir ragina skubiai patvirtinti.

Visų pirma, siekiant kuo greičiau atgaivinti Europos ekonomiką, Petru Sorino Dandea, Tommaso Di Fazio ir Petro Zahradníko parengtoje nuomonėje pritariama Komisijos iniciatyvai „Next Generation EU“, nes tai konkreti priemonė, leidžianti veikti greitai ir efektyviai. Sanglaudos politikos klausimu EESRK pritaria Komisijos iniciatyvai „REACT-EU“, o pozicijos dokumente, kurį parengė Antonello Pezzini, rekomenduoja šalinti visas galimas ir nereikalingas administracines kliūtis ir naštą tiek nacionalinėse, tiek Europos viešojo administravimo institucijose ir valstybėms narėms nedelsiant iš anksto skirti ne mažiau kaip 70 proc. 2020 m. lėšų.

Siekiant paremti ekologišką ir skaitmeninę pertvarką, Dimitris Dimitriadis parengtoje nuomonėje pritariama Komisijos pasiūlymams skatinti ES ekonomiką, socialinę ir teritorinę sanglaudą COVID-19 krizei pasibaigus skiriant tiesioginę didelio masto finansinę paramą valstybių narių viešosioms investicijoms ir reformoms. Galiausiai Ronny Lannoo nuomonėje EESRK teigiamai vertina siūlomą programos „InvestEU“ sustiprinimą ir papildomos Mokumo palaikymo priemonės sukūrimą siekiant padėti įmonėms atsigauti. (mp)