Philip von Brockdorff: výhody a nevýhody života online

Skúsenosti s výnimočným stavom boli v mojom ponímaní zmiešané. Na jednej strane tým, že som pracoval z domu, mal som viac času na rodinu než v minulosti. Na druhej strane som musel vykonať určité zmeny, aby som z jednej miestnosti v mojom dome urobil kanceláriu. Byť zatvorený doma celé hodiny dokáže byť niekedy frustrujúce, preto som sa snažil venovať čas svojmu obľúbenému koníčku: počúval som hudbu na mojej hi-fi veži.

Ako vysokoškolskému pedagógovi mi chýbal kontakt so študentmi počas prednášok. Síce som využíval Zoom a Panopto, ale to nie je rovnaké, ako keď ste v triede.

Z akademického hľadiska je vyučovacia hodina schopnosťou viesť so študentmi interakciu online a hoci sa domnievam, že fyzická prítomnosť v triede je lepšou vyučovacou metódou, bolo by užitočné zvážiť zmiešané formy vyučovania ako možné napredovanie.

Zúčastnil som sa na viacerých online schôdzach a boli väčšinou rovnako efektívne ako schôdze, na ktorých som bol fyzicky prítomný. Niektoré schôdze by sa naozaj mohli aj naďalej konať online vrátane schôdzí EHSV.

Okrem mojich osobných skúseností výnimočný stav odhalil niekoľko faktov: niektoré hospodárske činnosti zjavne neboli udržateľné, pričom iné neboli také odolné, ako sa čakalo. Z toho vyplýva, že je potrebné prehodnotiť hospodárske činnosti, a to čím skôr, tým lepšie. Dôsledky pandémie COVID-19 a prechod na odolnejšie a udržateľnejšie hospodárstvo budú však pre mnohých bolestivé.

Musím priznať, že som jeden z tých šťastnejších, pretože som mohol približne v priebehu týždňa prepnúť na online vyučovanie a interakciu so študentmi prostredníctvom Zoom alebo Panopto. Moje pracovné zaťaženie sa pravdepodobne zvýšilo, keďže som nemusel cestovať ako predtým. Naďalej som sa online stretával s kolegami na univerzite a inde.

Poznám však veľa tých, ktorých práca sa prerušila alebo úplne zastavila. Mnohí z nich naďalej dostávajú štátnu podporu, pričom táto podpora sa znižuje, pretože sa blíži dátum jej ukončenia. Mnohí z nich prišli aj o prácu, a najmä pre nich bude hľadanie práce oveľa ťažšie než kedykoľvek predtým. Nezamestnanosť mladých ľudí vrátane absolventov vysokých škôl pravdepodobne vzrastie a bude trvať prinajmenšom niekoľko rokov, kým sa ekonomiky vrátia na úroveň blízku roku 2019.

Keďže som z akademického prostredia, mojou prvou prioritou by bolo opäť navštevovať konferencie, na ktorých sa môžem stretnúť s kolegami a diskutovať o ekonomických témach spoločného záujmu. Ďalšou prioritou by bolo začať navštevovať zopár audiofilných priateľov, ktorých poznám tu na Malte, a podeliť sa s nimi o svoje poznatky a skúsenosti s audiofilnými systémami.