Philip von Brockdorff: Fordelene og ulemperne ved at flytte livet online

Nedlukningen var en blandet oplevelse, vil jeg mene. På den ene side har jeg ved at arbejde hjemmefra haft mere tid til min familie end nogensinde før. På den anden side har jeg været nødt til at omdanne et værelse i mit hjem til kontor. Det har til tider været frustrerende at tilbringe så mange timer derhjemme, så jeg har forsøgt at bruge tid på min yndlingshobby: at lytte til musik på mit hi-fi-system.

Som underviser på universitetet har jeg savnet interaktionen med mine studerende under forelæsningerne. Jeg har selvfølgelig haft kontakt med dem over Zoom og Panopto, men det er ikke det samme som at være til stede i klasselokalet.

Fra et akademisk synspunkt har jeg dog lært, at det er muligt at interagere med de studerende online, og selvom jeg mener, at fysisk tilstedeværelse er en bedre undervisningsform, er det værd at overveje en blanding som vejen frem.

Jeg har også deltaget i mange onlinemøder, og de var for det meste lige så effektive, som de møder, hvor man deltager fysisk. En række møder kunne faktisk forsætte som onlinemøder, bl.a. nogle af møderne i EØSU.

Ud over mine personlige erfaringer har nedlukningen også sat fokus på en række forhold: visse økonomiske aktiviteter var tydeligvis ikke bæredygtige, og andre var ikke så modstandsdygtige, som vi troede. Det er derfor både nødvendigt og på høje tid at genoverveje vores økonomiske aktiviteter, og jo hurtigere jo bedre. Men konsekvenserne af covid-19 og omstillingen til en mere modstandsdygtig og bæredygtig økonomi vil sandsynligvis blive hård for mange.

Jeg må indrømme, at jeg har været en af de heldige, da jeg inden for omkring en uge var i stand til at skifte til onlineundervisning og -kontakt med de studerende via Zoom og Panopto. Min arbejdsbyrde er muligvis vokset, da jeg ikke har rejst som før. Jeg kunne også fortsætte med at mødes med mine kolleger fra universitetet og andre steder online.

Men jeg kender mange, hvis arbejde er blevet sat på pause eller helt er ophørt. Mange modtager stadig understøttelse, og denne støtte bliver mindre og mindre, som vi nærmer os afslutningen. Mange har også mistet deres job, og de vil få sværere ved at finde arbejde end før. Ungdomsarbejdsløsheden, også blandt de nyuddannede, vil formentlig stige, og det vil tage i hvert fald et par år, før vores økonomi vender tilbage til et niveau bare i nærheden af niveauet i 2019.

Som akademiker vil min første prioritet være igen at deltage i konferencer, hvor jeg kan møde kolleger og drøfte økonomiske emner af fælles interesse. Min næste prioritet vil være at begynde at besøge mine få lydinteresserede venner her på Malta, så vi kan dele vores erfaringer og viden om hi-fi-systemer.