Plány EÚ na obnovu musia riešiť nedostatky, ktoré odhalila kríza spôsobená ochorením COVID-19

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Európska komisia tento mesiac predstavila svoje dlho očakávané preskúmanie priemyselnej stratégie. Viac než len stratégie však podniky potrebujú rýchle opatrenia, aby pomohli Európe znovu získať konkurencieschopnosť a naštartovať rast.

Pokiaľ ide o hospodársky rast, Európa v súčasnosti výrazne zaostáva za USA a Čínou. Hoci sa najnovšia prognóza Európskej komisie z jari 2021 zdá byť optimistickejšia, zamestnávatelia sú presvedčení, že hospodárska činnosť sa zo dňa na deň nevráti na úroveň spred krízy.

Na návrat k rastu a konkurencieschopnosti neexistuje žiadny tajný recept. Plány na obnovu musia riešiť nedostatky, ktoré odhalila kríza spôsobená ochorením COVID-19. Treba sa zaoberať otázkou nadmernej závislosti od určitých dodávateľských reťazcov. Potrebujeme viac diverzifikovať s cieľom zachovať a budovať novú konkurencieschopnosť.

Okrem toho potrebujeme súdržnejší inovačný ekosystém, ktorý umožní účasť MSP a zlepší prístup pre regióny, ktoré sa nachádzajú v menej priaznivej situácii a bude pre nich ťažšie prekonať závažné hospodárske dôsledky pandémie. Priemysel potrebuje popri inováciách lacnú energiu prostredníctvom vývoja nových modelov pre trh s elektrickou energiou a prostredníctvom podpory energetickej transformácie na čistejšie palivá.

Zodpovednosť za tento transformačný program zameraný na obnovu musia v neposlednom rade prevziať ľudia a podniky. Tento proces sa urýchli len vtedy, ak budú ľudia ochotní zapojiť sa do transformácie. Nemáme času nazvyš a žiadna stratégia nebude úspešná, pokiaľ za ňou nebude stáť spoločnosť.

Stratégiu už teda máme. Teraz si musíme uvedomiť, že, ak chceme konkrétne dosiahnuť najvyšší rast a byť najkonkurencieschopnejší, musíme čo najskôr pristúpiť k realizácii zmien. Bude si to vyžadovať mimoriadne veľa úsilia, no musíme uspieť.

EHSV práve pripravuje stanovisko na tému Aktualizácia novej priemyselnej stratégie, ktorého spravodajkyňou je Sandra Parthie. Pevne veríme, že tento dokument bude podnetným zdrojom pre Parlament aj Radu, vďaka čomu bude možné, aby sme od stratégie prešli k činom.