Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Thíolaic an Coimisiún an t-athbhreithniú ar an Straitéis tionsclaíochta an mhí seo a rabhthas ag dréim leis le fada. Sa bhreis ar straitéisí, áfach, tá gníomhaíocht ghasta ag teastáil ó chuideachtaí chun cabhrú leis an Eoraip an t-iomaíochas agus an fás a athghnóthú.

Faoi láthair, tá an tAontas Eorpach go mór chun deiridh ar na Stáit Aontaithe agus ar an tSín maidir le fás eacnamaíoch. Cé go bhfuil cuma níos dóchasaí ar réamhaisnéis Earrach 2021 ón gCoimisiún a rinneadh le déanaí, tá fostóirí suite de nach rachaidh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha ar ais láithreach bonn chuig na leibhéil chéanna a bhí ann roimh an ngéarchéim.

Níl aon chleas ann le filleadh ar an bhfás ná ar an iomaíochas. Ní mór do na pleananna téarnaimh aghaidh a thabhairt ar na bearnaí a nochtadh le géarchéim na paindéime. Ní mór aghaidh a thabhairt ar an róbhrath ar shlabhraí soláthair áirithe. Tá tuilleadh éagsúlaithe ag teastáil chun iomaíochas nua a choinneáil agus forbairt a dhéanamh uirthi.

Anuas air sin, tá éiceachóras nuálaíochta níos comhleanúnaí ag teastáil lena dtabharfar cead do FBManna a bheith rannpháirteach agus lena gcuirfear feabhas ar an rochtain atá ag na réigiúin nach féidir leo teacht aniar chomh maith céanna ó iarmhairtí tromchúiseacha eacnamaíocha na paindéime. Chomh maith leis an nuálaíocht, tá fuinneamh saor de dhíth ar an tionsclaíocht trí shamhlacha nua a fhorbairt don mhargadh leictreachais agus trí aistriú an chórais fuinnimh chuig breosla níos glaine a chur chun cinn.

Agus an meall mór ar deireadh, ní mór do dhaoine agus do ghnólachtaí freagracht a ghlacadh as an gclár oibre claochlaitheach téarnaimh sin. Ní chuirfear dlús faoin bpróiseas go dtí go mbeidh daoine sásta dul i mbun an aistrithe. Ní tráth faillí é seo agus ní éireoidh le straitéis ar bith mura dtacaíonn an tsochaí léi.

Anois agus an straitéis réitithe againn, ní mór dúinn ábhar práinne a dhéanamh athuair den ghá atá leis an athrú a chur i bhfeidhm, go háirithe más mian linn na ranguithe is airde a bhaint amach i dtaca le fás agus iomaíochas. Ag snámh in aghaidh easa a bheimid ach ní mór dúinn ár gceannscríbe a bhaint amach.

Anois, agus a tuairim á tarraingt suas ag CESE maidir leis An straitéis nua tionsclaíochta don Eoraip, leis an rapóirtéir, Sandra Parthie, táimid suite de go gcuirfear argóintí luachmhara chun cinn leis an obair seo a mbeidh dea-thionchar acu ar an bParlaimint agus ar an gComhairle araon. Cuirfidh an méid sin ar ár gcumas bogadh ó chéim na straitéise go céim na gníomhaíochta.