Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Kommissionen præsenterede i denne måned sin længe ventede revision af industristrategien. Virksomhederne har dog mere end strategier brug for en hurtig indsats for at hjælpe Europa med at genvinde sin konkurrenceevne og vækst.

I øjeblikket halter Europa langt bag efter USA og Kina, når det gælder økonomisk vækst. Og selv om Kommissionens seneste forårsprognose fra 2021 virker mere optimistisk, er arbejdsgiverne overbeviste om, at den økonomiske aktivitet ikke vil komme tilbage til niveauet før krisen fra den ene dag til den anden.

Der er ingen nem vej tilbage til vækst og konkurrenceevne. Genopretningsplanerne skal afhjælpe de mangler, som pandemikrisen har afdækket. Der skal gøres noget ved den alt for store afhængighed af bestemte forsyningskæder. Vi har brug for større diversificering for at opretholde og bygge videre på en ny konkurrenceevne.

Desuden har vi brug for et mere sammenhængende innovationsøkosystem, der giver SMV'er mulighed for at deltage, og som forbedrer adgangen for regioner med mindre gode forudsætninger for at komme sig efter pandemiens alvorlige økonomiske konsekvenser. Sideløbende med innovation har industrien brug for billig energi gennem udvikling af nye modeller for elmarkedet og gennem fremme af energiomstillingen til renere brændstoffer.

Sidst, men ikke mindst, skal borgerne og virksomhederne tage ansvar for denne forandringsdagsorden for genopretning. Processen vil kun tage fart, hvis borgerne er villige til at deltage i omstillingen. Vi har ingen tid at spilde, og ingen strategi vil lykkes, medmindre samfundet bakker op.

Så nu hvor vi har en strategi, er vi nødt til at genvinde følelsen af, at det haster med at gennemføre forandringer, navnlig hvis vi ønsker at opnå det højeste niveau af vækst og konkurrenceevne. Det bliver en kamp op ad bakke, men det er en kamp, som vi skal vinde.

Nu hvor EØSU er ved at udarbejde sin udtalelse om Ajourføring af den nye industristrategi med Sandra Parthie som ordfører, er vi overbevist om, at dette arbejde vil give værdifulde argumenter, der kan gøre indtryk på både Europa-Parlamentet og Rådet. Det vil gøre det muligt for os at gå fra strategi til handling.