Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Eiropas Komisija šomēnes nāca klajā ar ilgi gaidīto Industriālās stratēģijas pārskatu. Taču uzņēmumiem vēl vairāk nekā stratēģijas ir vajadzīga ātra rīcība, lai palīdzētu Eiropai atgūt konkurētspēju un izaugsmi.

Pašlaik ekonomikas izaugsmes ziņā Eiropa krietni atpaliek no ASV un Ķīnas. Lai gan Eiropas Komisijas nesenā 2021. gada pavasara prognoze šķiet optimistiskāka, darba devēji ir pārliecināti, ka saimnieciskās darbības atgriešanās pirmskrīzes līmenī nenotiks vienas dienas laikā.

Izaugsmes un konkurētspējas atjaunošanai nav slepenas receptes. Atveseļošanas plānos ir jānovērš trūkumi, ko atklājusi pandēmijas izraisītā krīze. Ir jānovērš pārmērīgā paļaušanās uz noteiktām piegādes ķēdēm. Mums ir vajadzīga lielāka dažādošana, lai saglabātu un attīstītu jaunu konkurētspēju.

Turklāt mums ir vajadzīga saskaņotāka inovācijas ekosistēma, kas ļauj piedalīties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un uzlabo piekļuvi tiem reģioniem, kuri ir mazāk piemēroti, lai atgūtos no pandēmijas smagajām ekonomiskajām sekām. Līdztekus inovācijai, rūpniecībai ir vajadzīga lēta enerģija, attīstot jaunus elektroenerģijas tirgus modeļus un veicinot enerģētikas pāreju uz tīrāku kurināmo.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir jāuzņemas līdzdalība šajā uz atveseļošanu vērstajā pārveides programmā. Process uzņems tempu tikai tad, ja cilvēki būs gatavi iesaistīties pārkārtošanā. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku, un neviena stratēģija nebūs veiksmīga, ja tai nebūs sabiedrības atbalsta.

Tāpēc tagad, kad mums ir stratēģija, mums ir jāatgūst steidzamības apziņa, lai panāktu pārmaiņas, jo īpaši, ja vēlamies sasniegt visaugstākos izaugsmes un konkurētspējas rādītājus. Tā būs augšupēja kauja, bet mums tajā ir jāuzvar.

Tagad, kad EESK izstrādā atzinumu par tematu “Jaunās industriālās stratēģijas atjaunināšana”, ko vada ziņotāja Sandra Parthie, mēs esam pārliecināti, ka šis darbs sniegs vērtīgus argumentus, lai ietekmētu gan Parlamentu, gan Padomi. Tas mums ļaus pāriet no stratēģijas uz rīcību.