Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Euroopa komisjon tutvustas sel kuul oma kauaoodatud „tööstusstrateegia ülevaade“. Veel enamgi kui strateegiaid vajavad ettevõtted aga kiireid meetmeid, et aidata Euroopal taastada oma konkurentsivõime ja majanduskasv.

Praegu jääb Euroopa majanduskasvu osas USAst ja Hiinast kaugele maha. Kuigi Euroopa Komisjoni 2021. aasta kevadprognoos tundub optimistlikum, on tööandjad veendunud, et majandustegevus ei saavuta üleöö uuesti kriisieelset taset.

Majanduskasvu ja konkurentsivõime taastamiseks ei ole imerohtu. Taastekavades tuleb käsitleda COVID-19 kriisis ilmsiks tulnud lünki. Tegeleda tuleb liigse tuginemisega teatavatele tarneahelatele. Uue konkurentsivõime säilitamiseks ja arendamiseks on vaja rohkem mitmekesistamist.

Lisaks vajame sidusamat innovatsiooni ökosüsteemi, mis võimaldaks VKEdel selles osaleda ja parandaks nende piirkondade juurdepääsu, kellel on pandeemia tõsistest majanduslikest tagajärgedest taastumiseks vähem võimalusi. Lisaks innovatsioonile vajab tööstus odavat energiat, mida on võimalik hankida elektrituru uute mudelite väljatöötamise ja puhtamale kütusele energiale ülemineku edendamise kaudu.

Lõpuks peavad inimesed ja ettevõtted võtma vastutuse selle pöördelise taastekava eest. Protsess saab hoogu ainult siis, kui inimesed on valmis üleminekus osalema. Meil pole aega kaotada ja ühtegi strateegiat ei ole võimalik ellu viia, kui ühiskond seda ei toeta.

Nüüd, mil meil on strateegia olemas, peame muutuste saavutamiseks endale teadvustama nende ülima vajalikkuse, eriti kui soovime saavutada kõrgeimat majanduskasvu ja konkurentsivõime taset. See on raske võitlus, kuid meil pole muud võimalust kui see võita.

Nüüd, kui komitee on raportöör Sandra Parthie juhtimisel koostamas arvamust teemal „Uue tööstusstrateegia ajakohastamine“, oleme kindlad, et see töö annab väärtuslikke argumente nii parlamendi kui ka nõukogu mõjutamiseks. See võimaldab meil minna strateegialt üle tegudele.