Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Evropska komisija je ta mesec predstavila težko pričakovan pregled industrijske strategije. Bolj kot strategije pa je za podjetja pomembno hitro ukrepanje, da bi Evropa spet postala konkurenčna in šla po poti rasti.

Trenutno Evropa v gospodarskem razvoju močno zaostaja za ZDA in Kitajsko. Čeprav se zdi nedavna spomladanska napoved Evropske komisije za leto 2021 bolj optimistična, so delodajalci prepričani, da se gospodarska dejavnost ne bo čez noč vrnila na raven pred krizo.

Nobena skrivnost ni, kako povrniti rast in konkurenčnost. Načrti okrevanja morajo odpraviti vrzeli, ki jih je razkrila pandemija. Odpraviti moramo preveliko odvisnost od nekaterih dobavnih verig. Potrebujemo večjo diverzifikacijo za ohranjanje in razvoj konkurenčnosti.

Potrebujemo tudi bolj usklajen inovacijski ekosistem, ki bo omogočal sodelovanje malih in srednjih podjetij in izboljšal dostop regij, ki so v slabšem položaju, da si opomorejo od hudih gospodarskih posledic pandemije. Poleg inovacij industrija potrebuje poceni energijo, in sicer z razvojem novih modelov za trg z električno energijo in spodbujanjem energetskega prehoda na čistejša goriva.

Pomembno je tudi, da ljudje in podjetja prevzamejo odgovornost za uresničevanje te preobrazbene agende za okrevanje. Proces bo hitrejši, če bodo ljudje pripravljeni sodelovati v prehodu. Ne smemo izgubljati časa in nobena strategija ne bo uspešna, če je ne bo podpirala družba.

Zdaj, ko imamo strategijo, se moramo zopet nujno usmeriti k spremembam, zlasti če želimo doseči najvišjo stopnjo rasti in konkurenčnosti. To bo trd boj, vendar moramo zmagati.

Prepričani smo, da bo EESO v mnenju, ki ga pripravlja o posodobitvi nove industrijske strategije s poročevalko Sandro Parthie, oblikoval dragocene argumente, s katerimi bo vplival na delo Parlamenta in Sveta. To nam bo omogočilo, da bomo od strategije prešli k dejanjem.