Grupa Pracodawców w EKES-ie

Komisja Europejska opublikowała w tym miesiącu swój długo oczekiwany przegląd strategii przemysłowej. Ale przedsiębiorstwa potrzebują dziś bardziej szybkich działań niż strategii, aby pomóc Europie odzyskać konkurencyjność i wzrost.

Obecnie Europa jest daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. I nawet biorąc pod uwagę optymistyczny wydźwięk ostatniej prognozy Komisji Europejskiej z wiosny 2021, pracodawcy są przekonani, że działalność gospodarcza nie odbije się od dna z dnia na dzień do poziomów sprzed kryzysu.

Nie ma żadnej tajemnicy powrotu na drogę wzrostu i konkurencyjności. Plany odbudowy muszą uwzględnić luki, które ujawnił kryzys związany z pandemią. Należy rozwiązać problem nadmiernego polegania na niektórych łańcuchach dostaw. Potrzebujemy więcej dywersyfikacji, aby utrzymać i budować nową konkurencyjność.

Co więcej, potrzebujemy bardziej spójnego ekosystemu innowacji, w którym mogłyby uczestniczyć MŚP i do którego miałyby lepszy dostęp gorzej położone regiony, tak by mogły przezwyciężyć poważne ekonomiczne konsekwencje pandemii. Oprócz innowacji przemysł potrzebuje także taniej energii poprzez rozwój nowych modeli dla rynku energii elektrycznej i promowanie transformacji energetyki w kierunku czystszych paliw.

Wreszcie, co nie mniej ważne, ludzie i przedsiębiorstwa muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za ten transformacyjny program na rzecz odbudowy. Proces ten nabierze tempa tylko wtedy, gdy ludzie będą chętnie uczestniczyć w transformacji. Nie mamy czasu do stracenia i żadna strategia nie odniesie sukcesu bez poparcia społeczeństwa.

A więc, teraz kiedy mamy już strategię, musimy przywrócić poczucie pilnego charakteru koniecznych zmian, zwłaszcza jeśli chcemy osiągnąć najwyższe rankingi wzrostu i konkurencyjności. Nie będzie to łatwe, ale musimy tę bitwę wygrać.

Aktualizacja nowej strategii przemysłowej jest już przedmiotem opinii EKES-u opracowywanej przez sprawozdawczynię Sandrę Parthie. Jesteśmy przekonani, że dostarczy ona cennych argumentów zdolnych wpłynąć zarówno na Parlament, jak i Radę. Pozwoli nam to przejść od strategii do działania.