skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Evropská komise tento měsíc zveřejnila dlouho očekávané přepracované znění průmyslové strategie. Podniky však ani tolik nepotřebují strategii, jako spíše urychlené přijetí opatření, díky nimž bude Evropa znovu schopná konkurovat ostatním částem světa a růst.

Evropské hospodářství teď roste mnohem pomaleji než hospodářství USA a Číny. Zaměstnavatelé jsou přesvědčeni, že hospodářská činnost nenabere stejné tempo jako před krizí okamžitě, i když prognóza, kterou Evropská komise vydala na jaře letošního roku, vyznívá optimističtěji.

Cesta k opětovnému dosažení růstu a konkurenceschopnosti je jasná. Je nutné napravit prostřednictvím plánů na podporu oživení po pandemii nedostatky, které tato krize odhalila, a odstranit přílišnou závislost na některých dodavatelských řetězcích. Chceme-li zvýšit naši konkurenceschopnost a udržet si ji, bude nezbytná větší diverzifikace.

Kromě toho musíme vytvořit soudržnější inovační ekosystém, do něhož se budou moci zapojit malé a střední podniky a k němuž budou mít nyní snazší přístup i ty regiony, pro které bude obtížnější překonat tvrdé hospodářské důsledky pandemie. Vedle inovací potřebuje průmysl také levnou energii, což znamená, že je nutné navrhnout novou podobu trhu s elektřinou a podpořit v energetice přechod na čistší paliva.

V neposlední řadě je třeba zajistit, aby se do této transformace za účelem oživení po krizi aktivně zapojili občané a podniky. Jedině v případě, že budou lidé ochotni se na tomto procesu podílet, se totiž podaří jej urychlit. Není času nazbyt a bez podpory ze strany veřejnosti nebude možné úspěšně realizovat žádnou strategii.

Strategii bychom tedy již měli. Nyní si musíme uvědomit, že je nutné co nejdříve uskutečnit změny, abychom se z hlediska růstu a konkurenceschopnosti dostali na špičku. Bude to vyžadovat obrovské úsilí, ale musíme to dokázat.

EHSV právě připravuje stanovisko s názvem Aktualizace nové průmyslové strategie, jehož zpravodajkou je Sandra Parthie. Pevně věříme, že tento dokument poslouží jako podnětný zdroj pro Evropský parlament a Radu, aby bylo možné přejít od strategie ke konkrétním krokům.