V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ bývalý člen EHSV David Stulík odpovedá na otázku EHSV o možných dôsledkoch vojny na Ukrajine.

David Stulík je v súčasnosti vedúcim analytikom a vedúcim východoeurópskeho programu v českom think tanku Bezpečnostné centrum pre európske hodnoty (European Values Center for Security Policy). Je tiež spolupredsedom oficiálneho Česko-ukrajinského fóra občianskej spoločnosti. Predtým strávil 12 rokov ako diplomat EÚ na Ukrajine ako tlačový a informačný referent delegácie EÚ. Po pristúpení Českej republiky k EÚ ho česká vláda vymenovala za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, kde zastupoval český mimovládny sektor a bol tiež spravodajcom pre stanovisko o Bielorusku. Medzi oblasti jeho záujmov a okruh odborných znalostí patrí rozširovanie EÚ a susedská politika, rozvoj občianskej spoločnosti, komunikačná politika EÚ, lobing EÚ, občiansky dialóg a sociálno-ekonomické dôsledky postkomunistickej transformácie. (ab)