Inár gcolún ‘Ceist amháin ar...’, freagraíonn David Stulík, iarchomhalta de CESE, ceist ó CESE info faoi na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag an gcogadh san Úcráin.

Is anailísí sinsearach é David Stulík agus is é an ceann ar an gclár d’Oirthear na hEorpa de chuid na meithle machnaimh ‘European Values Center for Security Policy’ sa tSeicia. Tá sé ina chomhchathaoirleach ar Fhóram oifigiúil Shochaithe Sibhialta na Seicia agus na hÚcráine freisin. Roimhe sin, chaith sé 12 bhliain mar thaidhleoir de chuid an Aontais san Úcráin, áit inar oibrigh sé mar oifigeach preasa agus faisnéise. Tar éis aontachas Phoblacht na Seice leis an Aontas Eorpach, cheap rialtas Phoblacht na Seice é mar chomhalta de CESE, áit a raibh sé ina ionadaí d’earnáil neamhrialtasach na tíre. Bhí sé ina rapóirtéir don Bhealarúis chomh maith. I measc na réimsí leasa agus saineolais atá aige tá méadú agus beartas comharsanachta an Aontais, forbairt na sochaí sibhialta, beartais chumarsáide an Aontais, brústocaireacht AE, an t-idirphlé sibhialta, agus na hiarmhairtí socheacnamaíocha a bhaineann leis an aistriú iarchumannach. (ab)