I vores klumme "Et spørgsmål til ..." svarer tidligere EØSU-medlem David Stulík på et spørgsmål fra EØSU info om de mulige konsekvenser af krigen i Ukraine.

David Stulík er i øjeblikket senioranalytiker og leder af programmet for Østeuropa i den tjekkiske tænketank European Values Center for Security Policy. Han er også medformand for det officielle civilsamfundsforum for Tjekkiet og Ukraine. Inden da arbejde han 12 år som EU-diplomat i Ukraine som presse- og informationsmedarbejder ved EU-delegationen. Efter Tjekkiets tiltrædelse af EU blev han udpeget af den tjekkiske regering til medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvor han repræsenterede den tjekkiske ikke-statslige sektor og desuden fungerede som ordfører for Belarus. Hans interesse- og ekspertiseområder omfatter EU's udvidelses- og naboskabspolitik, udvikling af civilsamfundet, EU's kommunikationspolitik, EU-lobbyvirksomhed, civil dialog og de socioøkonomiske konsekvenser af omstillingen efter kommunismen. (ab)