Rubrikā “Viens jautājums...” bijušais EESK loceklis David Stulík atbild uz “EESK info” jautājumu par Ukrainas kara iespējamajām sekām.

David Stulík pašlaik ir vecākais analītiķis un Austrumeiropas programmas vadītājs Čehijas domnīcā “Eiropas vērtību centrs drošības politikas jomā”. Viņš ir arī Čehijas un Ukrainas oficiālā pilsoniskās sabiedrības foruma līdzpriekšsēdētājs. Pirms tam viņš 12 gadus darbojās ES diplomāta amatā Ukrainā kā preses un informācijas speciālists ES delegācijā. Pēc Čehijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai Čehijas valdība viņu iecēla par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, kurā viņš pārstāvēja Čehijas nevalstisko sektoru un bija arī ziņotājs par Baltkrieviju. Viņa interešu un ekspertzināšanu jomas ir ES paplašināšanās un kaimiņattiecību politika, pilsoniskās sabiedrības attīstība, ES komunikācijas politika, ES lobijs, pilsoniskais dialogs un postkomunistiskās pārejas sociālekonomiskās sekas. (ab)