Στη στήλη μας «Μία ερώτηση προς...», το πρώην μέλος της ΕΟΚΕ David Stulík απαντά σε ερώτηση του ΕΟΚΕ info σχετικά με τις πιθανές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο David Stulík είναι ανώτερος αναλυτής και διευθυντής του Ανατολικοευρωπαϊκού προγράμματος στην τσεχική ομάδα προβληματισμού «Κέντρο ευρωπαϊκών αξιών για την πολιτική ασφαλείας». Είναι επίσης συμπρόεδρος του επίσημου φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών Τσεχίας-Ουκρανίας. Προηγουμένως, διετέλεσε επί 12 χρόνια διπλωμάτης της ΕΕ στην Ουκρανία ως υπεύθυνος Τύπου και Ενημέρωσης στην αντιπροσωπεία της ΕΕ. Μετά την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ, ορίστηκε από την Τσεχική Κυβέρνηση μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όπου εκπροσώπησε τον τσεχικό μη κυβερνητικό τομέα και διετέλεσε επίσης εισηγητής για τη Λευκορωσία. Μεταξύ των τομέων ενδιαφέροντός του και της εμπειρογνωμοσύνης του είναι η πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας της ΕΕ, η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, οι ενωσιακές πολιτικές επικοινωνίας, οι ομάδες συμφερόντων στην ΕΕ, ο διάλογος με τους πολίτες και οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της μετακομμουνιστικής μετάβασης. (ab)