V rámci naší rubriky „Otázka pro...“ tentokrát na otázku EHSV info ohledně možných dopadů války na Ukrajině odpovídá bývalý člen EHSV David Stulík.

David Stulík v současné době zastává pozici seniorního analytika a vedoucího programu Východní Evropa v českém analytickém středisku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. Spolupředsedá rovněž Česko-ukrajinskému fóru pro občanskou společnost. V minulosti strávil 12 let na Ukrajině, kde pracoval jako diplomat ve službách EU a tiskový atašé na Delegaci EU v Kyjevě. Poté, co Česká republika vstoupila do EU, byl českou vládou jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde zastupoval český nevládní sektor a kde rovněž působil jako zpravodaj pro Bělorusko. Mezi jeho oblasti zájmu a odbornosti patří unijní politiky rozšíření a sousedství, rozvoj občanské společnosti, komunikační politika EU, lobbování v EU, občanský dialog a socioekonomické důsledky postkomunistické transformace. (ab)