Mūsų skiltyje „Klausimas...“ buvęs EESRK narys David Stulík atsako į EESRK info klausimą apie galimas karo Ukrainoje pasekmes.

David Stulík šiuo metu yra Europos vertybių centro saugumo politikos klausimais Čekijos ekspertų grupės vyresnysis analitikas ir Rytų Europos programos vadovas. Jis taip pat yra oficialaus Čekijos ir Ukrainos pilietinės visuomenės forumo bendrapirmininkis. Prieš tai D. Stulík12 metų buvo ES diplomatu Ukrainoje, už informavimą ir spaudą atsakingu pareigūnu ES delegacijoje. Čekijai įstojus į ES, šios šalies vyriausybė paskyrė jį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu, kuriame jis atstovavo Čekijos nevyriausybiniam sektoriui ir taip pat buvo pranešėjas Baltarusijos klausimais. Jo interesų ir kompetencijos sritys yra ES plėtra ir kaimynystės politika, pilietinės visuomenės vystymas, ES komunikacijos politika, ES lobizmas, pilietinis dialogas ir postkomunistinio pereinamojo laikotarpio socialinės ir ekonominės pasekmės. (ab)