„Въпрос към...“


В нашата рубрика „Въпрос към...“ бившият член на ЕИСК Давид Стулик отговаря на въпрос от ЕИСК инфо относно възможните последици от войната в Украйна.

Понастоящем Давид Стулик е старши старши анализатор и ръководител на програмата „Източна Европа“ на чешкия мозъчен тръст European Values Center for Security Policy (Център за политика за сигурност „Европейски ценности“). Той е и съпредседател на официалния Чешко-украински форум на гражданското общество. Преди това той прекарва 12 години като дипломат на ЕС в Украйна като служител по печата и информацията в делегацията на ЕС. След присъединяването на Чешката република към ЕС той е назначен от чешкото правителство за член на Европейския икономически и социален комитет, където представлява чешкия неправителствен сектор и е и докладчик за Беларус. Неговите интереси и експертен опит включват разширяването и политиката на съседство на ЕС, развитието на гражданското общество, комуникационните политики на ЕС, лобирането в ЕС, гражданският диалог и социално-икономическите последици от посткомунистическия преход. (ab)