Občianska spoločnosť chce pomôcť EÚ pri riešení výziev, ktoré so sebou prinášajú digitálne financie

Oblasť digitálnych financií sa musí urýchlene regulovať a Európska komisia je na správnej ceste. Taký je hlavný odkaz troch stanovísk EHSV prijatých na februárovom plenárnom zasadnutí. Výbor v nich súhlasí s najnovšími návrhmi Komisie na reguláciu digitálneho finančného sektora.

V stanovisku, ktoré vypracovali Petru Sorin Dandea a Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth, EHSV vyjadruje podporu návrhu Komisie o stratégii v oblasti digitálnych financií a zdôrazňuje, že je potrebné priamo riešiť hlavné výzvy vo finančnom sektore EÚ vyplývajúce z digitalizácie. Digitalizácia so sebou prináša veľké príležitosti, ale zároveň predstavuje riziká, ktoré nesmieme prehliadnuť a na ktoré musíme rýchlo reagovať.

V rovnakom duchu sa nesie aj stanovisko Giuseppeho Gueriniho, kde EHSV odobruje dve iniciatívy z dielne Komisie. Prvá sa týka trhov s kryptoaktívami a druhá pilotného režimu pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií. V tejto oblasti je naliehavo potrebná regulácia technológie, ktorá je čoraz rozšírenejšia, v praxi sa stále častejšie využíva a neustále sa vyvíja a rýchlo mení.

Napokon v stanovisku Antonia Garcíu del Riega výbor podporuje návrh Komisie o digitálnej prevádzkovej odolnosti (DORA), keďže jeho cieľom je vniesť do ustanovení o IKT rizikách právnu zrozumiteľnosť, znížiť regulačnú zložitosť, stanoviť spoločný súbor noriem na zmierňovanie IKT rizík a podporiť harmonizovaný prístup k dohľadu. Zámerom návrhu je zároveň zabezpečiť právnu istotu a potrebné záruky pre finančné spoločnosti a poskytovateľov IKT. (mp)