Skaitmeninius finansus būtina skubiai reglamentuoti ir spręsdama šį klausimą Europos Komisija yra teisingame kelyje. Tokia yra pagrindinė mintis, nuskambėjusi trijose vasario mėn. plenarinėje sesijoje priimtose EESRK nuomonėse, kuriose Komitetas reiškia paramą naujausiems Komisijos pasiūlymams dėl skaitmeninių finansų sektoriaus reguliavimo.

Petru Sorin Dandea ir Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth parengtoje nuomonėje Komitetas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl skaitmeninių finansų strategijos ir pabrėžia, kad didžiausių dėl skaitmeninimo ES finansų sektoriui kylančių uždavinių sprendimo reikia imtis nedelsiant. Skaitmeninimas atveria didelių galimybių, tačiau kelia ir tam tikrų pavojų, kurių negalima nepaisyti ir dėl kurių reikia skubiai imtis veiksmų.

Panašiai kalbama ir Giuseppe Guerini parengtoje nuomonėje, kurioje EESRK reiškia pritarimą dviem Europos Komisijos iniciatyvoms dėl kriptoturto rinkų ir paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos. Šioje srityje būtina imtis skubių veiksmų siekiant tinkamai reglamentuoti vis labiau plintantį ir vis dažniau naudojamą praktikoje, nuolat besivystantį ir sparčiai kintantį technologinį reiškinį.

Galiausiai Antonio García del Riego parengtoje nuomonėje Komitetas reiškia pritarimą Komisijos pasiūlymui dėl Skaitmeninės veiklos atsparumo (DORA), kadangi juo siekiama suteikti teisinio aiškumo dėl informacijos ir ryšių technologijų rizikos nuostatų, sumažinti reguliavimo sudėtingumą, nustatyti bendrą IRT rizikai mažinti skirtų standartų rinkinį ir padėti pasiekti suderintą požiūrį į priežiūrą. Pasiūlymu taip pat siekiama suteikti teisinio tikrumo ir būtiną apsaugą finansų įmonėms ir IRT paslaugų teikėjams. (mp)