Społeczeństwo obywatelskie gotowe jest pomóc UE w sprostaniu wyzwaniom związanym z finansami cyfrowymi

Istnieje pilna potrzeba uregulowania finansów cyfrowych, a Komisja Europejska jest na dobrej drodze ku temu. Jest to główne przesłanie trzech opinii EKES-u przyjętych na lutowej sesji plenarnej, w których Komitet poparł najnowsze propozycje Komisji dotyczące regulacji sektora finansów cyfrowych.

W opinii opracowanej przez Petru Sorina Dandeę i Jörga Freiherra Franka von Fürstenwertha Komitet poparł wniosek Komisji w sprawie strategii w zakresie finansów cyfrowych i podkreślił, że należy podjąć zdecydowane działania, by stawić czoła głównym wyzwaniom związanym z digitalizacją, przed którymi stoi sektor finansowy UE. Cyfryzacja oferuje znaczące możliwości, ale niesie także zagrożenia, których nie należy lekceważyć i które wymagają podjęcia szybkich działań.

Podobne stanowisko przedstawiono w opinii sporządzonej przez Giuseppe Gueriniego, w której EKES poparł dwie inicjatywy Komisji: w sprawie rynków kryptoaktywów oraz w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru (DTL). Należy w tym obszarze wprowadzić w trybie pilnym środki mające na celu uregulowanie coraz powszechniejszej technologii, która jest coraz częściej wykorzystywana w praktyce, a także stale i szybko się zmienia.

Wreszcie, w opinii sporządzonej przez Antoniego Garcíę del Riego, Komitet poparł wniosek Komisji w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej(DORA), ponieważ ma on na celu zapewnienie jasności prawa w zakresie przepisów dotyczących ryzyka związanego z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), ograniczenie złożoności przepisów regulacyjnych, wprowadzenie wspólnego zbioru norm z myślą o ograniczeniu ryzyka związanego z ICT, a także umożliwienie wypracowania ujednoliconego podejścia nadzorczego. Jego celem jest również zapewnienie pewności prawa i niezbędnych zabezpieczeń dla przedsiębiorstw finansowych i dostawców usług ICT. (mp)