Finanțele digitale trebuie reglementate urgent, iar Comisia Europeană se află pe calea cea bună în acest sens. Acesta este principalul mesaj al celor trei avize ale CESE adoptate în sesiunea plenară din februarie, în care Comitetul își exprimă sprijinul față de cele mai recente propuneri ale Comisiei de reglementare a sectorului financiar digital.

În avizul elaborat de Petru Sorin Dandea și Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth, Comitetul sprijină propunerea Comisiei referitoare la strategia privind finanțele digitale și subliniază că provocările majore cu care se confruntă sectorul financiar al UE ca urmare a digitalizării trebuie abordate în mod hotărât. Deși oferă mari oportunități, digitalizarea implică, de asemenea, o serie de riscuri care nu pot fi trecute cu vederea și necesită o acțiune rapidă.

Pe aceeași lungime de undă, în avizul elaborat de Giuseppe Guerini, CESE sprijină cele două inițiative ale Comisiei privind piețele de criptoactive și un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite. În acest domeniu, sunt necesare măsuri urgente pentru a reglementa o tehnologie tot mai răspândită, a cărei aplicare practică este în creștere și care se transformă constant și rapid.

În fine, în avizul elaborat de Antonio García del Riego, Comitetul sprijină propunerea Comisiei privind reziliența operațională digitală (DORA), deoarece urmărește să clarifice, din punct de vedere juridic, dispozițiile privind riscurile legate de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), să reducă complexitatea reglementărilor, să stabilească un set comun de standarde pentru atenuarea riscurilor TIC și să faciliteze o abordare armonizată în materie de supraveghere. Aceasta urmărește, de asemenea, să ofere securitate juridică și garanțiile necesare firmelor financiare și furnizorilor de TIC. (mp)