Pri príležitosti tohtoročného 30. výročia zriadenia jednotného trhu EÚ sa na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV uskutočnila rozprava s komisárkou Vestagerovou. Cieľom bolo prediskutovať možné spôsoby, ako prekonať zrejme najväčšiu výzvu, ktorej bude čeliť budúca generácia.

Jednotný trh sa vo všeobecnosti považuje za najväčší úspech EÚ, ale súčasné krízy, ako sú zmena klímy, pandémia covidu-19 a vojna na Ukrajine, ukázali jeho zraniteľnosť voči nepredvídaným narušeniam. Ako dosiahneme zelenú a digitálnu transformáciu v EÚ tak, aby sme neporušili zásady voľného trhu a nepoškodili konkurencieschopnosť európskych podnikov? Komisia prichádza s plánom, ako tieto problémy prekonať, a predstaví ho vo februári.

EHSV na svojom januárovom plenárnom zasadnutí navrhol konkrétne spôsoby ďalšieho rozvoja jednotného trhu, pričom odporučil zamerať sa na konkurencieschopnosť Európy. Predsedníčka EHSV Christa Schweng uviedla, že „len konkurencieschopná Európa môže vytvárať prosperitu a blahobyt a nachádzať udržateľné riešenia klimatických a environmentálnych problémov. Podnikom v EÚ sa musí zaistiť priaznivé prostredie, v ktorom budú inovovať, investovať a obchodovať vrátane rovnakých podmienok, ako majú ich zahraniční konkurenti.“

Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie Margrethe Vestagerová uznala, že EÚ musí naďalej pracovať na zlepšovaní jednotného trhu, a zároveň pripomenula, že „Európa by bola úplne iným miestom, keby pred tridsiatimi rokmi nebol vytvorený jednotný trh.“

Jedným z hlavných bodov diskusie bola otázka štátnej pomoci v záujme oživenia hospodárstva a dvojitej transformácie. Narastajú obavy, že ak sa z tejto pomoci stane viac než len krátkodobá vzpruha, menšie ekonomiky a svetový obchod budú ohrozené.

Na záver rozpravy vystúpili predseda skupiny Organizácie občianskej spoločnosti v EHSV Séamus Boland, predseda skupiny Pracovníci v EHSV Oliver Röpke a člen skupiny Zamestnávatelia v EHSV Felipe Medina. (tk)