For at markere EU's indre markeds 30-års jubilæum i år var EØSU's plenarforsamling i januar vært for en debat med kommissær Margrethe Vestager for at drøfte, hvordan man kan overvinde, hvad der kan vise sig at blive den kommende generations største udfordring.

Det indre marked anses generelt for EU's største bedrift, men aktuelle kriser såsom klimaforandringer, covid-19 og krigen i Ukraine har vist dets sårbarhed over for uforudsete forstyrrelser. Hvordan opnår vi den grønne og den digitale omstilling i EU uden at overtræde principperne om det frie marked og uden at skade de europæiske virksomheders konkurrenceevne? Kommissionen har et bud på svarene på disse spørgsmål i en plan, der bliver afsløret i februar.

På sin plenarforsamling i januar måned foreslog EØSU konkrete tiltag til en yderligere udvikling af det indre marked, samtidig med at man opfordrede til at stille skarpt på EU's konkurrenceevne. EØSU's formand Christa Schweng sagde: "Det kræver et konkurrencedygtigt EU at kunne skabe velstand og velfærd og at finde frem til bæredygtige løsninger på klima- og miljøproblemerne. Det er altafgørende at give EU's virksomheder gunstige forhold, hvor de kan være innovative, investere og handle, samt lige konkurrencevilkår i forhold til udenlandske konkurrenter."

Kommissionens ledende næstformand, Margrethe Vestager, erkendte, at det indre marked er noget, EU er nødt til at arbejde videre med, samtidig med at hun mindede om, at "EU ville være et helt andet sted, hvis det indre marked ikke var blevet skabt for tredive år siden."

Et af hovedelementerne i debatten var spørgsmålet om statsstøtte til økonomisk genopretning og den dobbelte omstilling. Der er en voksende frygt for, at det vil true de mindre økonomier og den globale handel, hvis der bliver tale om mere end blot en kortvarig saltvandsindsprøjtning.

Debatten blev rundet af med indlæg fra formanden for EØSU's gruppe af civilsamfundsorganisationer, Séamus Boland, formanden for EØSU's arbejdstagergruppe, Oliver Röpke, og et medlem fra EØSU's arbejdsgivergruppe, Felipe Medina. (tk)