Για τον εορτασμό της φετινής 30ής επετείου της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, η σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Ιανουάριο φιλοξένησε συζήτηση με την Επίτροπο Margrethe Vestager για να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης της μεγαλύτερης πρόκλησης για την επόμενη γενιά.

Η ενιαία αγορά θεωρείται ευρέως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΕ, όμως οι τρέχουσες κρίσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η πανδημία COVID-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν καταδείξει ότι είναι ευάλωτη σε απρόβλεπτες διαταραχές. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση στην ΕΕ χωρίς να παραβιάζουμε τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και να επηρεάζουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων; Η Επιτροπή έχει σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και θα το δημοσιοποιήσει τον Φεβρουάριο.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου, η ΕΟΚΕ πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, συνιστώντας παράλληλα την εστίαση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng δήλωσε: «Μόνο μια ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει ευημερία και ευεξία και να βρει βιώσιμες λύσεις στα κλιματικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Είναι ζωτικής σημασίας να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις της ΕΕ ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να καινοτομούν, να επενδύουν και να συναλλάσσονται, συμπεριλαμβανομένων ίσων όρων ανταγωνισμού έναντι των ξένων ανταγωνιστών».

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager αναγνώρισε ότι η ενιαία αγορά είναι κάτι επί του οποίου η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «η Ευρώπη θα ήταν εντελώς διαφορετική εάν η ενιαία αγορά δεν είχε δημιουργηθεί πριν από τριάντα χρόνια».

Ένα από τα βασικά στοιχεία της συζήτησης ήταν το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων για την οικονομική ανάκαμψη και τη διττή μετάβαση. Υπάρχει εντεινόμενος φόβος ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τις μικρότερες οικονομίες και το παγκόσμιο εμπόριο εάν αποτελέσει κάτι περισσότερο από βραχυπρόθεσμη ώθηση.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με δηλώσεις του προέδρου της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ Séamus Boland, του προέδρου της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ Oliver Röpke και του μέλους της Ομάδας των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ Felipe Medina. (tk)