Blahoželáme k zaisteniu komplexného partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Spoločné vyhlásenie predsednícky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Christy Schweng a predsedu monitorovacej skupiny EHSV pre brexit Jacka O'Connora.

Blahoželáme vyjednávačom Európskej únie a Spojeného kráľovstva k úspešnému uzavretiu nesmierne zložitých a ťažkých rokovaní o obchodnej dohode zásadného významu pre ľudí v Spojenom kráľovstve, ako aj v celej Európe.

EHSV je teraz pripravený nadviazať všetky možné prepojenia s občianskou spoločnosťou v Spojenom kráľovstve.

V prvom rade pociťujeme úľavu, že nakoniec, po dlhých a zložitých rokovaniach, sa EÚ a vláde Spojeného kráľovstva podarilo v poslednom okamihu dosiahnuť dohodu o partnerstve.

Po rozhodnutí Spojeného kráľovstva o tom, že po 47 rokoch členstva v EÚ z nej 31. januára 2020 vystupuje, bolo absolútne nevyhnutné zistiť, ako sa upravia budúce vzťahy medzi týmito dvomi partnermi.

Dohoda o partnerstve bude základným kameňom, na ktorom sa budú tieto vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom budovať.

V mene EHSV úprimne blahoželáme hlavnému vyjednávačovi EÚ Michelovi Barnierovi a jeho tímu za to, že preukázali vysoký profesionalizmus, odolnosť a skúsenosti a neúnavne sa snažili, aby Európa vystupovala jednotne.

Zároveň chceme samozrejme zablahoželať aj delegácii Spojeného kráľovstva, ktorá úspešne pracovala na dosiahnutí dohody. Sme si plne vedomí toho, že to nebolo jednoduché.

Od 1. januára 2021 si budú môcť podniky, pracovníci a občania na oboch stranách Lamanšského prielivu naplánovať ďalšie kroky. Dohoda o partnerstve prináša istotu, ktorá je tou najdôležitejšou podmienkou pre podniky, aby mohli plánovať svoje investície, pre pracovníkov, aby sa mohli rozhodnúť, kde budú pracovať a pre občanov, aby sa rozhodli, kde chcú žiť.

EHSV dôsledne sledoval rokovania o brexite, a to aj prostredníctvom pracovnej skupiny ad hoc, ktorú sme vytvorili.

My sa zameriame na úsilie o optimalizáciu spolupráce s ostatnými európskymi inštitúciami a hlavnými zainteresovanými stranami a na budovanie všetkých možných prepojení s občianskou spoločnosťou v Spojenom kráľovstve. Teraz viac ako kedykoľvek predtým si myslíme, že práve to musí byť poslaním EHSV v nasledujúcich rokoch.

Christa Schweng

predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

Jack O'Connor

predseda monitorovacej skupiny EHSV pre brexit