Поздравления за постигането на споразумение за всеобхватно партньорство между ЕС и Обединеното кралство

Съвместна декларация на Криста Швенг, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Джак О'Конър, председател на Групата за мониторинг „Брексит“ на ЕИСК

Поздравления към преговарящите от Европейския съюз и Обединеното кралство за успешното приключване на изключително сложните и трудни преговори за постигане на търговско споразумение, което е от жизненоважно значение за хората в Обединеното кралство и в цяла Европа.

Сега ЕИСК е готов да изгради всички възможни връзки с гражданското общество в Обединеното кралство.

На първо място голямо облекчение носи фактът, че в крайна сметка, след дълги и сложни преговори ЕС и правителството на Обединеното кралство успяха в последния момент да постигнат съгласие по споразумението за партньорство.

След решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. след 47-годишно членство в ЕС беше абсолютно наложително да се знае как ще се уреждат бъдещите отношения между двамата партньори.

Споразумението за партньорство ще бъде крайъгълният камък, върху който ще се изграждат бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

От името на ЕИСК поздравяваме сърдечно главния преговарящ на ЕС г-н Мишел Барние и неговия екип, които показаха безспорен професионализъм, издръжливост и опит, работейки неуморно, за да запазят единен европейски фронт.

Разбира се, искаме да поздравим и делегацията на Обединеното кралство, която работи успешно за сключването на споразумението. Напълно сме наясно, че това изобщо не беше лесно.

От 1 януари 2021 г. дружествата, работниците и гражданите от двете страни на Ламанша ще могат да се организират. Споразумението за партньорство носи сигурност – елементът, който е от решаващо значение за дружествата, за да могат да планират своите инвестиции, за работниците, за да могат да вземат решение къде да работят, и за гражданите, за да могат да решават къде искат да живеят.

ЕИСК проследи отблизо преговорите във връзка с Брексит, включително посредством създадената за тази цел работна група.

Нашата роля ще се съсредоточи върху възможностите за оптимизиране на сътрудничеството с другите европейски институции и ключови заинтересовани страни и изграждане на всички възможни връзки с гражданското общество в Обединеното кралство. Повече от всякога сме убедени, че това трябва да бъде мисията на ЕИСК през идните години.

Криста Швенг,

председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)

Джак O'Конър,

председател на Групата за мониторинг „Брексит“ на ЕИСК