Blahopřejeme k zajištění komplexního partnerství mezi EU a Spojeným královstvím

Společné prohlášení Christy Schweng, předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), a Jacka O’ Connora, předsedy monitorovací skupiny Brexit v EHSV

Gratulujeme vyjednavačům Evropské unie a Spojeného království k úspěšnému uzavření nejkomplexnějšího a nejobtížnějšího vyjednávání o obchodní dohodě, která je životně důležitá pro občany Spojeného království i celé Evropy.

EHSV je nyní připraven vytvořit veškeré možné vazby s občanskou společností ve Spojeném království.

V prvé řadě je velkou úlevou, že po dlouhých a komplexních jednáních nakonec EU a Spojené království dokázaly na poslední chvíli zajistit shodu na dohodě o partnerství.

Poté, co se Spojené království rozhodlo k 31. lednu 2020 vystoupit po 47 letech členství z Evropské unie, bylo naprosto zásadní vědět, jak budou upraveny budoucí vztahy mezi oběma partnery.

Dohoda o partnerství bude základem, na němž budou vystavěny budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím.

Jménem EHSV srdečně blahopřejeme panu Michelovi Barnierovi, hlavnímu vyjednavači EU, a jeho týmu, kteří prokázali nespornou profesionalitu, houževnatost a zkušenosti a neúnavně pracovali na udržení jednotného evropského postupu.

Chceme samozřejmě poblahopřát i delegaci Spojeného království, jejíž činnost vedoucí k uzavření dohody byla korunována úspěchem. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že to nebylo vůbec snadné.

Počínaje 1. lednem 2021 si nyní mohou podniky, pracovníci a občané na obou stranách kanálu La Manche sami plánovat své činnosti. Dohoda o partnerství přináší jistotu, tedy prvek, který je pro podniky při plánování investic, pro pracovníky při rozhodování, kde pracovat, a pro občany při rozhodování, kde chtějí žít, zcela zásadní.

Vyjednávání o brexitu jsme v EHSV pozorně sledovali, a to i prostřednictvím pracovních skupin ad hoc, které jsme vytvořili.

Naší úlohou bude zaměřit se na úsilí o optimalizaci spolupráce s ostatními institucemi EU a s klíčovými zainteresovanými stranami a o vybudování veškerých možných vazeb s občanskou společností ve Spojeném království. Více než kdy jindy se domníváme, že právě to musí být v následujících letech úkolem EHSV.

Christa Schweng

předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

Jack O’Connor

předseda monitorovací skupiny Brexit v EHSV