Za silné partnerstvo medzi EÚ a USA

Dimitris Dimitriadis, predseda sekcie pre vonkajšie vzťahy

Nová transatlantická agenda je v súčasnosti najvyššou prioritou politického programu všetkých európskych inštitúcií. Náš výbor, najmä sekcia pre vonkajšie vzťahy, s touto agendou vo veľkej miere súhlasí, čo sme vyjadrili aj na nedávnej schôdzi nášho monitorovacieho výboru Transatlantické vzťahy, na ktorej sa zúčastnili veľmi prominentní hostia, ktorí zdôraznili význam intenzívneho a stabilného dialógu s občianskou spoločnosťou. Vo svojom vyhlásení to potvrdila aj predsedníčka EHSV a aj ja sám v mojej reakcii na voľby v USA, pričom som vyjadril nádej na silné partnerstvo pri riešení globálnych výziev.

Európska únia je a vždy bude silným partnerom Spojených štátov a s radosťou znovu nadviažeme produktívny a prínosný dialóg o všetkých otázkach, ktoré boli počas predchádzajúcej vlády zablokované.

Preto podporujem oblasti, v ktorých je možné rozvíjať užšiu spoluprácu (spoločné úsilie o zdravší svet – COVID-19 a obdobie po ňom, spolupráca s cieľom chrániť našu planétu a prosperitu; spolupráca v oblasti technológie, obchodu a noriem; a v neposlednom rade spolupráca v záujme bezpečnejšieho, prosperujúcejšieho a demokratickejšieho sveta), a verím, že stabilný dialóg s občianskou spoločnosťou a vzťahy medzi ľuďmi zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov. Spomenuté ciele samozrejme zahŕňajú zásady multilateralizmu a medzinárodné štruktúry, ktoré sme spoločne pomohli vybudovať.

Náš výbor ako zástupca organizácií európskej občianskej spoločnosti, a najmä predseda nášho monitorovacieho výboru Transatlantické vzťahy Christian Moos a ja vo funkcii predsedu sekcie pre vonkajšie vzťahy, sme naďalej pevne odhodlaní posilňovať transatlantické mosty.